De Vlaamse overheid biedt aan haar entiteiten een intern ondersteuningsaanbod aan op het vlak van HR, organisatieontwikkeling, vastgoed & facilitair management, ICT, e-government & informatie en overheidsopdrachten.

Nieuws

I-monitor 2016: Hoe digitaal is jouw gemeente?

De I-monitor, als onderdeel van Vlaanderen Radicaal Digitaal, peilt naar de ICT- en informatiematuriteit van de lokale besturen. Staat uw gemeente even sterk in haar digitale schoenen als de buurgemeenten? Ontdek het in de I-monitor.

Interactieve Webinars

Een webinar is een opleiding die plaatsvindt via het internet. Je volgt, samen met andere cursisten, een opleiding rechtstreeks op je eigen computer en vanop je werkplek. Je kan de trainer online zien, horen en vragen stellen.
 
Een webinar duurt iets meer dan een uur en kost 35 euro.
 
In het najaar is er een ruim aanbod aan webinars gepland. 

Twee nieuwe diensten beschikbaar op het MAGDA-platform

Sinds juni is het aanbod van het platform voor Maximale GegevensDeling tussen Administraties en Agentschappen (MAGDA) uitgebreid met de diensten WijzigKSZPersoon en GeefWerkRelaties. 

 

De dienst WijzigKSZPersoon

Met de dienst WijzigKSZPersoon pas je persoonsgegevens aan in de registers van de kruispuntbank van de sociale zekerheid (KSZ). Je kunt volgende gegevens wijzigen: naam, nationaliteit(en), geslacht en gegevens over geboorte, burgerlijke staat, overlijden en de hoofdverblijfplaats.

Nieuw gebruikersbeheer voor lokale besturen: transitieperiode van 29 september tot en met 9 oktober 2016

Nieuw gebruikersbeheer voor lokale besturen  

Vanaf 10 oktober 2016 kunnen de lokale beheerders van alle lokale besturen in het nieuwe Gebruikersbeheer van de Vlaamse overheid voor lokale besturen terecht voor het toekennen van rechten aan gebruikers van hun lokaal bestuur. Vanaf die datum zullen alle gebruikersrechten die tot dan beheerd werden in de huidige omgeving ook beschikbaar zijn in het vernieuwde Gebruikersbeheer.  

Onze organisatie

De beleidsdomeinen Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid en Bestuurszaken vormen sinds april 2015 het beleidsdomein Kanselarij en Bestuur.

Lees meer over onze organisatiestructuur

Meer over de structuur en werking van de Vlaamse overheid

Agenda

Studiedag CRAB

Informatie Vlaanderen organiseert in elke provincie een studiedag rond het CRAB. We zullen diep in het CRAB duiken, onderzoeken op welke punten verbetering mogelijk is en hoe we dat aan kunnen pakken. In de voormiddag laten we enkele sprekers aan het woord. In de namiddag is de hoofdbrok een rondetafelgesprek. CRAB-beheer is geen exacte wetenschap waarbij altijd dezelfde duidelijke regels gelden, daarom bieden we ruimte voor directe uitwisseling van kennis en ervaring in kleine groepen.

GIPOD – Opleidingstraject Stap 2

GIPOD is veel meer dan een toepassing. Het is een platform waarmee verschillende gebruikers van verschillende organisaties informatie met elkaar delen. Voor een efficiënte integratie van GIPOD binnen jouw organisatie biedt het AGIV een opleidingstraject aan. Dit traject bestaat uit 2 stappen:

GIPOD-opleiding stap 2

GIPOD is veel meer dan een toepassing. Het is een platform waarmee verschillende gebruikers van verschillende organisaties informatie met elkaar delen. Voor een efficiënte integratie van GIPOD binnen jouw organisatie biedt het AGIV een opleidingstraject aan. Dit traject bestaat uit 2 stappen:

De Vlaamse overheid in cijfers

40.325
Cijfer op 31/12/2014
36.116,70
Cijfer op 31/12/2014
58,30%
Cijfer op 31/12/2014
73,00%
Cijfer op 31/12/2014
48,00%
Cijfer op 31/12/2014
55,30%
Cijfer op 31/12/2014