De Vlaamse overheid biedt aan haar entiteiten een intern ondersteuningsaanbod aan op het vlak van HR, organisatieontwikkeling, vastgoed & facilitair management, ICT, e-government & informatie en overheidsopdrachten.

Nieuws

Vernieuwde 'Wegwijs Vlaamse overheid' gelanceerd

Via de site wegwijs.vlaanderen.be kan u gegevens raadplegen over de organisaties van de Vlaamse publieke sector. U vindt o.a. de volgende informatie terug: Hoe kan ik de organisaties contacteren? Wat is hun adres of in welke gebouwen vind ik ze terug? ...

Publicatie fiches duurzaam aankopen i.v.m. F-gassen in koelapparatuur, airco’s en warmtepompen

Gefluoreerde broeikasgassen of F-gassen hebben een hoog aardopwarmingsvermogen. Hun emissies dragen sterker bij aan de klimaatopwarming dan een gelijke hoeveel emissies van CO2. In overheidsgebouwen, scholen, ziekenhuizen … zijn heel wat koelapparaten, airco’s en warmtepompen aanwezig die deze F-gassen als koelmiddel gebruiken. Het is belangrijk om d.m.v. goed onderhoud lekken zo veel mogelijk te vermijden en bij nieuwe aankopen te letten op o.a. de GWP-waarde van de koelmiddelen en het energieverbruik. Om je hierbij te helpen, ontwikkelde de Vlaamse overheid fiches met informatie, aanbevelingen en voorbeeldclausules die je helpen m.b.t. de koelmiddelen in koelapparatuur, airco’s en warmtepompen. De fiches gaan zowel in op de aankoop als op onderhoud(scontracten).

Opleidingen in de kijker

Er zijn nog een aantal plaatsen vrij voor deze opleidingen:

Voor iedereen

  • Faciliteren van groepen – 7 februari
  • Windows 10 – 10 februari (webinar) of 17 februari (klassikaal)
  • Efficiënt notities maken met OneNote 2013 (webinar) – 14 februari
  • SharePoint voor beginnende “power-users” en ambassadeurs – 30 januari, 7 of 20 februari
  • Office 2013: je rechterhand bij eventmanagement – 20 februari
  • PowerPoint 2013: kom visueel sterk uit de hoek – 23 februari

Voor leidinggevenden

Nieuwe toolbox 'Informatiebeheer bij grote reorganisaties'

Organisaties gaan samen verder of splitsen. Taken gaan over van de ene organisatie naar de andere. Er zijn heel wat scenario’s denkbaar die in dit rijtje passen. Elke organisatiewijziging heeft invloed op het informatiebeheer van de betrokken partners. Voor de goede werking en dienstverlening van alle betrokkenen is het belangrijk dat informatie toegankelijk blijft. Daar komen heel wat praktische uitdagingen bij kijken. Vaak moeten ontsluitingssystemen op elkaar worden afgestemd, zijn er andere culturen in het omgaan met informatie, …

Mozaiko 16 februari

Mozaiko is het personeelsnetwerk van de Vlaamse overheid voor en over personen met een migratieachtergrond binnen de Vlaamse overheid. De volgende Mozaiko-bijeenkomst vindt plaats op donderdag 16 februari. Het belooft een boeiende voormiddag te worden!

Birsen Taspinar zal haar debuutroman “Moeders van de stilte” voorstellen, een verhaal over de wereld van drie vrouwen die in een nieuw land en een nieuw huwelijk hun weg zoeken. Er wordt verteld, voorgelezen, gezongen en muziek gemaakt.

Onze organisatie

De beleidsdomeinen Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid en Bestuurszaken vormen sinds april 2015 het beleidsdomein Kanselarij en Bestuur.

Lees meer over onze organisatiestructuur

Meer over de structuur en werking van de Vlaamse overheid

Agenda

CRAB-adresbeheer voor steden en gemeenten

De Vlaamse steden en gemeenten worden de exclusieve beheerders van geldige adressen in Vlaanderen. Dit staat beschreven in het CRAB-decreet. Het AGIV organiseert een opleiding specifiek voor CRAB-adresbeheerders. Niet enkel het CRAB wordt hier toegelicht, er is ook aandacht aan het opzetten en uitvoeren van een CRAB-implementatietraject. De “Handreiking CRAB-adresbeheer” vormt de basis van deze opleiding.

Geopunt-infosessie

De Vlaamse portaalsite www.geopunt.be biedt sinds eind november 2013 gebundelde geo-info aan. Geopunt is sindsdien dé plaats geworden om allerlei info te consulteren. Denk hierbij bv aan het Grootschalig Referentiebestand (GRB), het gewestplan, overstromingskaarten, voorkooprechten, de Atlas der Buurtwegen, … maar even goed aan sportaccommodaties, bibliotheken, scholen, logies, …

Doelgroep

Iedereen die interesse heeft in geo-informatie.

CRAB voor gebruikers

Het CRAB is sinds 1 juni 2011 de authentieke geografische gegevensbron voor adressen in Vlaanderen. Het merendeel van de steden en gemeenten beheren de adressen voor hun grondgebied in het CRAB. Dat maakt van het CRAB het meest kwalitatieve adressenbestand in Vlaanderen. Gebruikers krijgen heel wat mogelijkheden om het met CRAB aan de slag te gaan. Verschillende webservices en downloadartikels zijn beschikbaar.

Infosessie: Aanmelden bij de overheid met Toegangsbeheer van de Vlaamse overheid

We denken te vaak te snel dat aanmelden bij de overheid een evidentie is en dat iedereen ondertussen weet hoe dat kan of moet. Onze ervaring leert echter dat dat vaak nog niet het geval is of dat mensen informatie ontbreken. Daarom organiseert het team Toegangs- en Gebruikersbeheer een info- en opleidingssessie rond “aanmelden bij de overheid met Toegangsbeheer van de Vlaamse overheid”.

De Vlaamse overheid in cijfers

40.325
Cijfer op 31/12/2014
36.116,70
Cijfer op 31/12/2014
58,30%
Cijfer op 31/12/2014
73,00%
Cijfer op 31/12/2014
48,00%
Cijfer op 31/12/2014
55,30%
Cijfer op 31/12/2014