De Vlaamse overheid biedt aan haar entiteiten een intern ondersteuningsaanbod aan op het vlak van HR, organisatieontwikkeling, vastgoed & facilitair management, ICT, e-government & informatie en overheidsopdrachten.

Nieuws

MAGDA-platform helpt lage-emissiezone in Antwerpen realiseren

De hele Antwerpse binnenstad en een deel van Linkeroever worden vanaf 1 februari 2017 een lage-emissiezone (LEZ). De meest vervuilende auto's mogen dan de stad niet meer in. Om dat te realiseren krijgt de Stad Antwerpen gegevens over voertuigen en eigenaren aangeleverd via het MAGDA-platform. 

In oktober begint de administratie om toelating te krijgen tot de zone. Burgers met een voertuig dat niet aan de LEZ-criteria voldoet, vragen dan een vrijstelling/registratie/toelating aan. Op 1 februari 2017 start het controle- en beboetingsysteem.

Publicatie fiches duurzaam aankopen van materialen voor de herinrichting van gebouwen

Overheidsgebouwen zijn lange tijd in gebruik, maar worden binnenin voortdurend aangepast. O.a. omdat de functie van de ruimte wijzigt (bv. van bureauruimte naar vergaderruimte), omdat de werkregelingen wijzigen (bv. naar open landschapsbureaus in het kader van plaats- en tijdsonafhankelijk werken) of omdat de samenstelling van de organisatie wijzigt (bv. meer personeelsleden door fusie). Overheden gebruiken dan ook heel wat materialen voor de herinrichting van gebouwen. Daarom ontwikkelde de Vlaamse overheid fiches met informatie, aanbevelingen en voorbeeldclausules die u op weg helpen om uw aankopen van materialen voor de herinrichting voor gebouwen op een juridisch correcte manier te verduurzamen

Studiedag 'Europese Algemene verordening' Gegevensbescherming

Op 7 november 2016 organiseert het Facilitair Bedrijf in samenwerking met Informatie Vlaanderen een studiedag in het VAC Gent over de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (afgekort AVG) over de verwerking van persoonsgegevens. 

Waarover gaat het? 

Studiedag rond de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming

Op 14 april 2016, na vier jaar onderhandelen, hebben de Europese lidstaten ingestemd met de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (afgekort AVG) over de verwerking van persoonsgegevens. Hiermee werd goedkeuring gegeven voor een nieuwe regelgeving voor de bescherming van persoonsgegevens.

Verwacht wordt dat de AVG (GDPR in het Engels) het wettelijk kader gaat vormen binnen de EU voor de komende jaren. Organisaties die persoonsgegevens verwerken, zoals de Vlaamse overheid, krijgen er dus mee te maken.

Vlaamse overheid medeorganisator van internationale conferentie interne coaching

Op 19 en 20 september vond een internationale conferentie over interne coaching plaats in London, het resultaat van een intitiatief van de Vlaamse overheid om diverse publieke en privé organisaties uit het Verenigd Koninkrijk, Nederland, Frankrijk en België samen te brengen rond het topic ‘interne coaching’.

Onze organisatie

De beleidsdomeinen Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid en Bestuurszaken vormen sinds april 2015 het beleidsdomein Kanselarij en Bestuur.

Lees meer over onze organisatiestructuur

Meer over de structuur en werking van de Vlaamse overheid

Agenda

Griepvaccinatie 2016

Van 16 juni t.e.m. 21 september 2016 kan je inschrijven voor de griepvaccinaties in oktober en november 2016. Er zijn vaccinatiedagen gepland in alle VAC's. Vaccinatie blijft het beste middel als bescherming tegen griep. De griepvaccinatiecampagne is een initiatief van de Gemeenschappelijke Dienst voor Preventie en Bescherming (GDPB), in nauwe samenwerking met de arbeidsgeneeskundige dienst IDEWE.

Griepvaccinatie 2016

Van 16 juni t.e.m. 21 september 2016 kan je inschrijven voor de griepvaccinaties in oktober en november 2016. Er zijn vaccinatiedagen gepland in alle VAC's. Vaccinatie blijft het beste middel als bescherming tegen griep. De griepvaccinatiecampagne is een initiatief van de Gemeenschappelijke Dienst voor Preventie en Bescherming (GDPB), in nauwe samenwerking met de arbeidsgeneeskundige dienst IDEWE.

Griepvaccinatie 2016

Van 16 juni t.e.m. 21 september 2016 kan je inschrijven voor de griepvaccinaties in oktober en november 2016. Er zijn vaccinatiedagen gepland in alle VAC's. Vaccinatie blijft het beste middel als bescherming tegen griep. De griepvaccinatiecampagne is een initiatief van de Gemeenschappelijke Dienst voor Preventie en Bescherming (GDPB), in nauwe samenwerking met de arbeidsgeneeskundige dienst IDEWE.

De Vlaamse overheid in cijfers

40.325
Cijfer op 31/12/2014
36.116,70
Cijfer op 31/12/2014
58,30%
Cijfer op 31/12/2014
73,00%
Cijfer op 31/12/2014
48,00%
Cijfer op 31/12/2014
55,30%
Cijfer op 31/12/2014