De Vlaamse overheid biedt aan haar entiteiten een intern ondersteuningsaanbod aan op het vlak van HR, organisatieontwikkeling, vastgoed & facilitair management, ICT, e-government & informatie en overheidsopdrachten.

Nieuws

Zitdagen GDPB in september

De Gemeenschappelijke Dienst voor Preventie en Bescherming (GDPB) organiseert in september opnieuw zitdagen in alle VAC’s. Op die dagen kan je een afspraak maken met één van de medewerkers gezondheid en psychosociaal welzijn.  In een individueel gesprek beantwoorden zij al jouw vragen over EHBO, gezondheid en psychosociale moeilijkheden op het werk (vb. pesten, ongewenst seksueel gedrag, stress,…).

Basisopleiding overheidsopdrachten - oktober 2016

Wegens de grote vraag naar een basisopleiding overheidsopdrachten, organiseert de afdeling Aankoopcentrale en Overheidsopdrachten in oktober opnieuw een basisopleiding. Aangezien de nieuwe regelgeving overheidsopdrachten nog even op zich laat wachten en de huidige regelgeving nog gedurende enige tijd in voege zal zijn, gaat de basisopleiding uit van de huidige regelgeving (en dus NIET de nieuwe regelgeving).

I-monitor 2016: Hoe digitaal is jouw gemeente?

De I-monitor, als onderdeel van Vlaanderen Radicaal Digitaal, peilt naar de ICT- en informatiematuriteit van de lokale besturen. Staat uw gemeente even sterk in haar digitale schoenen als de buurgemeenten? Ontdek het in de I-monitor.

Interactieve Webinars

Een webinar is een opleiding die plaatsvindt via het internet. Je volgt, samen met andere cursisten binnen de Vlaamse overheid, een opleiding rechtstreeks op je eigen computer en vanop je werkplek. Je kan de trainer online zien, horen en vragen stellen.
 
Een webinar duurt iets meer dan een uur en kost 35 euro.
 
In het najaar is er een ruim aanbod aan webinars gepland. 

Twee nieuwe diensten beschikbaar op het MAGDA-platform

Sinds juni is het aanbod van het platform voor Maximale GegevensDeling tussen Administraties en Agentschappen (MAGDA) uitgebreid met de diensten WijzigKSZPersoon en GeefWerkRelaties. 

 

De dienst WijzigKSZPersoon

Met de dienst WijzigKSZPersoon pas je persoonsgegevens aan in de registers van de kruispuntbank van de sociale zekerheid (KSZ). Je kunt volgende gegevens wijzigen: naam, nationaliteit(en), geslacht en gegevens over geboorte, burgerlijke staat, overlijden en de hoofdverblijfplaats.

Onze organisatie

De beleidsdomeinen Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid en Bestuurszaken vormen sinds april 2015 het beleidsdomein Kanselarij en Bestuur.

Lees meer over onze organisatiestructuur

Meer over de structuur en werking van de Vlaamse overheid

Agenda

Zitdag GDPB

De Gemeenschappelijke Dienst voor Preventie en Bescherming (GDPB) organiseert in september opnieuw zitdagen in alle VAC’s. Op die dagen kan je een afspraak maken met één van de medewerkers gezondheid en psychosociaal welzijn.  In een individueel gesprek beantwoorden zij al jouw vragen over EHBO, gezondheid en psychosociale moeilijkheden op het werk (vb. pesten, ongewenst seksueel gedrag, stress,…).

Zitdag GDPB

De Gemeenschappelijke Dienst voor Preventie en Bescherming (GDPB) organiseert in september opnieuw zitdagen in alle VAC’s. Op die dagen kan je een afspraak maken met één van de medewerkers gezondheid en psychosociaal welzijn.  In een individueel gesprek beantwoorden zij al jouw vragen over EHBO, gezondheid en psychosociale moeilijkheden op het werk (vb. pesten, ongewenst seksueel gedrag, stress,…).

Studiedag CRAB

Informatie Vlaanderen organiseert in elke provincie een studiedag rond het CRAB. We zullen diep in het CRAB duiken, onderzoeken op welke punten verbetering mogelijk is en hoe we dat aan kunnen pakken. In de voormiddag laten we enkele sprekers aan het woord. In de namiddag is de hoofdbrok een rondetafelgesprek. CRAB-beheer is geen exacte wetenschap waarbij altijd dezelfde duidelijke regels gelden, daarom bieden we ruimte voor directe uitwisseling van kennis en ervaring in kleine groepen.

Zitdag GDPB

De Gemeenschappelijke Dienst voor Preventie en Bescherming (GDPB) organiseert in september opnieuw zitdagen in alle VAC’s. Op die dagen kan je een afspraak maken met één van de medewerkers gezondheid en psychosociaal welzijn.  In een individueel gesprek beantwoorden zij al jouw vragen over EHBO, gezondheid en psychosociale moeilijkheden op het werk (vb. pesten, ongewenst seksueel gedrag, stress,…).

De Vlaamse overheid in cijfers

40.325
Cijfer op 31/12/2014
36.116,70
Cijfer op 31/12/2014
58,30%
Cijfer op 31/12/2014
73,00%
Cijfer op 31/12/2014
48,00%
Cijfer op 31/12/2014
55,30%
Cijfer op 31/12/2014