chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Raad van State

  Initiatiefnemer Minister
  Beschrijving fase

  Na de tweede principiële goedkeuring wordt het door de Vlaamse Regering goedgekeurde basisdossier (inhoud nog niet formeel vastgelegd) door de vakminister per brief voor advies aan de Raad van State overgemaakt. 

   De meeste voorontwerpen van decreet en ‘reglementaire’ besluiten van de Vlaamse Regering moeten worden voor advies overgemaakt.

  De vakminister vermeldt in de brief met de adviesaanvraag de adviestermijn zoals deze door de Vlaamse Regering werd beslist.

  Men heeft (onder voorwaarden) de keuze tussen een adviesaanvraag: 

  De adviesaanvraag vermeldt ook de naam en de contactgegevens van de gemachtigde die door de adviesaanvrager wordt aangewezen om de nodige toelichting te geven over het ontwerp.

  Het ontwerp waarover het advies wordt gevraagd, wordt in vijftien exemplaren bezorgd. Eén exemplaar wordt ondertekend door de adviesaanvrager (de minister). Het dossier  wordt eveneens via een mail toegezonden naar wet-leg@raadvst-consetat.be.

   De Raad van State maakt de adviezen niet zelf openbaar (via haar website).

  De adviezen van de Raad van State worden wel toegevoegd aan de ontwerpen van decreet die aan het Vlaams Parlement worden bezorgd.

  De vakminister kan wel zelf beslissen om deze adviezen actief openbaar te maken.

  Documentenstroom & Sjablonen

  1. Nieuw Basisdossier voor definitieve goedkeuring VR

  • Nieuwe nota Vlaamse Regering: Een repliek op het advies Raad van State wordt in de nota opgenomen ( sjabloon nota )
  • Voorontwerp decreet ( sjabloon decreet )/ besluit Vlaamse Regering ( sjabloon besluit )
  • Memorie van Toelichting (verplicht voor Decreet) of Verslag aan de Vlaamse Regering (vrijwillig bij besluit VR): een repliek op het advies Raad van State wordt in de MVT opgenomen ( sjbaloon MvT ).
  • RIA (indien in toepassingsgebied omzendbrief VR 2014/13)( ria-sjabloon )

  2. Kopie advies Raad van State

  3. Bijlagen die reeds bij de 1ste of 2de principiële goedkeuring werden toegevoegd moeten NIET opnieuw worden toegevoegd

  Betrokken instantie Raad van State
  Meer informatie en rechtsgrond

  Vademecum Raad van State: praktische gids voor de adviesprocedure voor de afdeling wetgeving

  Omzendbrief wetgevingstechniek VR 2014/4, punt 306-332