chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.
  Initiatiefnemer (Voorzitter van het) Vlaams Parlement
  Beschrijving fase

  De voorzitter van het Vlaams Parlement wijst het ontwerpdecreet toe aan de bevoegde commissie. In de bevoegde commissie wordt het dossier besproken.

  Zowel de Vlaamse Regering als de leden van het Vlaams Parlement kunnen nog amendementen indienen. Over de werkzaamheden wordt een verslag opgemaakt.

  Na de stemming over het ontwerpdecreet wordt het ontwerp verzonden naar de plenaire vergadering.

  In de plenaire zitting wordt het ontwerpdecreet nogmaals besproken en gestemd. 

   Na de goedkeuring wordt het ontwerpdecreet door de voorzitter van het Vlaams Parlement aan de (Minister-president van de) Vlaamse Regering overgemaakt ter bekrachtiging en tot afkondiging van het nieuwe decreet.

  Documentenstroom & Sjablonen
  1. Parlementair basisdossier
  2. Amendementen
  3. Verslag van de commissie
  4. Decreet goedgekeurd door de plenaire vergadering
  Betrokken instantie Vlaams Parlement
  Meer informatie en rechtsgrond Reglement van het Vlaams Parlement