chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  3de interkabinettenwerkgroep (IKW)

  Initiatiefnemer Kabinet
  Beschrijving fase

  Het kabinet van de vakminister organiseert een IKW. Het dossier wordt besproken met de elementen die er tot dan toe in opgenomen zijn. Er wordt een verslag van het IKW gemaakt, maar het is niet verplicht om dat verslag bij het dossier toe te voegen.

  Na de bespreking in de IKW is het aangewezen het wetgevingstechnisch advies via wetgevingsadvies@vlaanderen.be  opnieuw na te vragen (zeker indien de IKW grondige wijzigingen zou hebben aangebracht in de tekst).

  Documentenstroom & Sjablonen

  1. Nieuw basisdossier voor definitieve goedkeuring VR:

  • Nieuwe nota VR;
  • Een repliek op het advies Raad van State wordt in de nota opgenomen;

  • Ontwerp decreet / besluit VR;
  • Memorie van toelichting (verplicht voor decreet) of verslag aan de Vlaamse Regering (vrijwillig bij besluit VR): 
  • Een repliek op het advies Raad van State wordt in de MvT opgenomen

  • RIA (als de regelgeving in het toepassingsgebied van omzendbrief VR 2014/13 valt)

  2. Kopie advies Raad van State

  3. Bijlagen die al bij de eerste of tweede principiële goedkeuring werden toegevoegd, hoeven NIET opnieuw te worden toegevoegd.

  Betrokken instantie Kabinetten van de Vlaamse Regering
  Meer informatie en rechtsgrond website voor kabinetsmedewerkers