chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.
  Initiatiefnemer Kabinet/vakminister
  Beschrijving fase

  De vraag tot agendering op de VR wordt door (het kabinet van) de vakminister via een e-mail  t.a.v. de minister-president p/a Secretarie van de Vlaamse Regering, overgemaakt.  De documenten (de nota's en de mededelingen met hun bijlagen) worden  door (het kabinet van) de vakminister volgens de afgesproken werkwijze digitaal op het daartoe voorziene e-platform geplaatst.

  De Secretarie van de VR controleert de ontvankelijkheid van het dossier en plaatst, na goedkeuring door de minister-president het dossier op de agenda van de Vlaamse Regering.

  Documentenstroom & Sjablonen

  1. Nieuw basisdossier voor definitieve goedkeuring VR

  • Nieuwe nota Vlaamse Regering
   Een repliek op het advies Raad van State wordt in de nota opgenomen.
  • ontwerp decreet/ besluit Vlaamse Regering
  • Memorie van Toelichting (verplicht voor Decreet): een repliek op het advies Raad van State wordt in de MVT opgenomen.
  • Verslag aan de Vlaamse Regering (vrijwillig bij besluit VR)
  • RIA (indien in toepassingsgebied omzendbrief VR 2014/13)

  2. Kopie advies Raad van State

  3. Bijlagen die reeds bij de 1ste of 2de principiële goedkeuring werden toegevoegd moetenNIET opnieuw worden toegevoegd

  Betrokken instantie Secretarie Vlaamse Regering van het departement KB
  Meer informatie en rechtsgrond Huishoudelijk reglement van de Vlaamse Regering