chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.
  Initiatiefnemer Vlaamse Regering
  Beschrijving fase

  In het voorstel van beslissing wordt aan de VR gevraagd om: 

  •  de ontwerpregelgeving definitief goed te keuren;
  • bij ontwerpen van decreet de vakminister op te dragen het ontwerp van decreet en bijhorende memorie van toelichting in te dienen in het Vlaams Parlement.

  De Vlaamse Regering neemt één van de volgende beslissingen:

  • de VR stemt in met het voorstel van beslissing
  • de VR stemt in ..., mits doorvoering van een technisch nazicht
  • het dossier wordt uitgesteld
  • het dossier wordt teruggetrokken

  De Vlaamse Regering bevestigt de goedkeuring onder voorbehoud van eventuele voorwaarden opgelegd in het begrotingsakkoord of in het akkoord bestuurszaken.

  Het ontwerpdecreet en de bijhorende memorie worden ondertekend door de minister-president en de indienende minister(s), en afgestempeld met het zegel van de Vlaamse Regering;

  Documentenstroom & Sjablonen

  Notuleren van de beslissing van de VR:

  • beslissingen van de Vlaamse Regering
  • notulen van de Vlaamse Regering
  • opname in DORIS-databank
  Betrokken instantie

  Secretarie Vlaamse Regering van het departement KB

  Ondersteuning Vlaamse Regering en Betekeningen van het departement KB

  Meer informatie en rechtsgrond
  Huishoudelijk reglement van de Vlaamse Regering