chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Aanvraag agendering Vlaamse Regering

  Initiatiefnemer (Kabinet van de) vakminister
  Beschrijving fase

  De vraag tot agendering op de VR wordt door (het kabinet van) de vakminister via een e-mail  t.a.v. de minister-president p/a Secretarie van de Vlaamse Regering, overgemaakt.  De documenten (de nota's en de mededelingen met hun bijlagen) worden  door (het kabinet van) de vakminister volgens de afgesproken werkwijze digitaal op het daartoe voorziene e-platform geplaatst.

  De Secretarie van de VR controleert de ontvankelijkheid van het dossier en plaatst, na goedkeuring door de minister-president het dossier op de agenda van de Vlaamse Regering.

  Documentenstroom & Sjablonen

  1. Basisdossier

  2. Kopie advies IF

  3. Kopie aanvraag Begrotingsakkoord 

  4. Kopie beslissing begrotingsakkoord (enkel toe te voegen indien er geen begrotingsakkoord bij het dossier gevoegd is) door vakminister

  5. Kopie aanvraag akkoord bestuurszaken (enkel toe te voegen indien er geen akkoord bestuurszaken bij het dossier gevoegd is)

  6. Kopie beslissing akkoord bestuurszaken 

  Betrokken instantie Secretarie Vlaamse Regering van het departement KB
  Meer informatie en rechtsgrond

  Huishoudelijk reglement van de Vlaamse Regering

  Website over de werking van de Vlaamse Regering