chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.
  Initiatiefnemer Vlaamse Regering
  Beschrijving fase

  In het voorstel van beslissing wordt aan de Vlaamse Regering gevraagd om: 

  • de ontwerpregelgeving principieel goed te keuren,
  • de vakminister op te dragen het advies van één of meerdere (strategische) adviesraden in te winnen of onderhandelingen te voeren

  De Vlaamse Regering neemt één van de volgende beslissingen:

  • de VR stemt in met het voorstel van beslissing
  • de VR stemt in ..., mits doorvoering van een technisch nazicht
  • het dossier wordt uitgesteld
  • het dossier wordt teruggetrokken

  De Vlaamse Regering neemt ook een beslissing over: 

  • de eventuele voorwaarden opgelegd in het begrotingsakkoord,
  • de eventuele voorwaarden opgelegd in het akkoord van de Minister van Bestuurszaken
  Documentenstroom & Sjablonen

  Notuleren van de beslissing van de VR:

  • beslissingen van de Vlaamse Regering
  • notulen van de Vlaamse Regering
  Betrokken instantie Secretarie Vlaamse Regering van het departement KB
  Meer informatie en rechtsgrond

  Huishoudelijk reglement van de Vlaamse Regering en artikel II.9, §1, van het bestuursdecreet

  kaleidos

  Website met beslissingen Vlaamse Regering