chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Deel VI. De administratieve loopbaan

  TITEL 1. Algemene bepalingen
  TITEL 2. Hiërarchische indeling der graden
  TITEL 3. Anciënniteit
  TITEL 4. Mobiliteit
    Hoofdstuk 1. Herplaatsing
    Hoofdstuk 2. Horizontale mobiliteit
    Hoofdstuk 2bis. Externe mobiliteit[13]
    Hoofdstuk 3. Standplaatsbepaling
  TITEL 5. De bevordering
    Hoofdstuk 1. Definitie en algemene bepalingen
    Hoofdstuk 2. Bevordering binnen het niveau
    Hoofdstuk 3. Bevordering door overgang naar een hoger[9] niveau
    Hoofdstuk 4. opgeheven[32]
  TITEL 6. Graadverandering en functiewijziging
    Hoofdstuk 1. Specifieke graadveranderingen binnen het zeewezen[14]
    Hoofdstuk 2. Specifieke functiewijzigingen binnen het zeewezen[14]
    Hoofdstuk 3. opgeheven[32]
    Hoofdstuk 3bis opgeheven[9]
    Hoofdstuk 4. Vrijwillige terugzetting in graad
  TITEL 7. De IT-mandaten en tijdelijke aanstellingen
    Hoofdstuk 1. De IT-mandaten
    Hoofdstuk 2. De projectleiders[9]
    Hoofdstuk 3. De waarneming van een hoger ambt
    Hoofdstuk 4. De preventiefuncties
    Hoofdstuk 5. opgeheven[9]
    Hoofdstuk 6. De huisbewaarders
  TITEL 8. De functionele loopbaan van de ambtenaar
    Hoofdstuk 1. Definitie en toepassingsgebied
    Hoofdstuk 2. De diverse functionele loopbanen
  TITEL 9. Bijzondere bepalingen
    Hoofdstuk 1. Bijzondere bepalingen met betrekking tot de regeling van de rechtspositie van het scheepspersoneel
    Hoofdstuk 2. Bijzondere bepalingen met betrekking tot de regeling van de rechtspositie van de personeelsleden van de regionale luchthavens
    Hoofdstuk 3. Bijzondere bepalingen met betrekking tot de regeling van de rechtspositie van het buitenlandpersoneel
  TITEL 10. Overgangsbepalingen

  naar boven