chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Deel X. De verloven en dienstvrijstellingen

  TITEL 1. Algemene bepalingen
  TITEL 2. Jaarlijkse vakantiedagen en feestdagen
  TITEL 3. Moederschapsrust, opvangverlof, pleegzorgverlof en pleegouderverlof[37][49]
    Hoofdstuk 1. Moederschapsrust[9]
  Hoofdstuk 1bis. Vader- of meemoederschapsverlof[37]
    Hoofdstuk 2. Opvangverlof
  Hoofdstuk 3. Pleegzorgverlof en pleegouderverlof[49]
  TITEL 4. Ziekteverlof
  TITEL 5. Verlof voor deeltijdse prestaties
  TITEL 5bis. Verlof voor deeltijdse prestaties wegens chronische ziekte of handicap[37]
  TITEL 6. Het zorgkrediet [33]
    Hoofdstuk 1. Duur van het zorgkrediet en motieven[33]
  Hoofdstuk 2. Administratieve toestand, voorwaarden en uitkeringen[33]
  TITEL 6bis. Loopbaanonderbreking in het kader van een federaal zorgverlof[33]
  Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen[33]
    Hoofdstuk 2. Palliatief verlof
    Hoofdstuk 3. Bijstand aan of verzorging van een zwaar ziek gezins- of familielid
    Hoofdstuk 4. Ouderschapsverlof
    Hoofdstuk 5. Onderbrekingsuitkeringen
    Hoofdstuk 6. Vervanging
    Hoofdstuk 7. opgeheven[33]
  TITEL 7. Tewerkstelling ten behoeve van een externe werkgever of bij een Vlaams ministerieel kabinet
    Hoofdstuk 1. De tijdelijke tewerkstelling van ambtenaren ten behoeve van een werkgever buiten de diensten van de Vlaamse overheid voor de uitoefening van taken in het belang van de Vlaamse overheid[6]
    Hoofdstuk 1bis. De tijdelijke tewerkstelling van ambtenaren ten behoeve van een entiteit, raad of instelling binnen de diensten van de Vlaamse overheid[6]
    Hoofdstuk 2. Verlof om een ambt uit te oefenen bij een kabinet
    Hoofdstuk 3. Verlof voor opdracht
    Hoofdstuk 4. Verlof wegens terbeschikkingstelling van de Koning, een Koningin, een Prins of een Prinses van België
    Hoofdstuk 5. Verlof voor het uitoefenen van een ambt bij een erkende politieke groep
    Hoofdstuk 6. Gemeenschappelijke bepaling
  TITEL 8. Vormingsverlof en dienstvrijstelling voor vorming
  TITEL 9. Omstandigheidsverlof
  TITEL 9bis. Geboorteverlof[37]
  TITEL 10. Onbetaald verlof
  TITEL 11. Politiek verlof en dienstvrijstellingen
  TITEL 12. Verlof krachtens federale bepalingen of verplichtingen
  TITEL 13. Dienstvrijstellingen
  TITEL 13bis. Gestandaardiseerd gunstverlof[37]
  TITEL 14. Overgangsbepalingen

  naar boven