Bedrijventerreinen, toestand 04/04/2017 nu beschikbaar

donderdag, 20 april 2017

De dataset ‘Bedrijventerreinen, toestand 04/04/2017’ omvat de inventarisatie van de bedrijventerreinen in het Vlaams Gewest, op perceelsniveau. Aan deze laag wordt door het Agentschap Innoveren & Ondernemen informatie gerelateerd over het huidige gebruik en het al dan niet beschikbaar zijn van percelen voor bedrijfsaanwending. Deze dataset bevat ook informatie over de bedrijventerreinen in planning en de bedrijventerreinen in ontwikkeling.

Bekijken

Je kan de gegevens van de dataset ‘Bedrijventerreinen’ ook raadplegen via de Geopunt-kaart, Thema’s > Landbouw, visserij en economie > Bedrijven of Thema’s > Natuur en milieu > Bodem.

Webservices

De gegevens van de dataset zijn beschikbaar via de raadpleegdienst, WMS Agentschap Innoveren en Ondernemen(https://geoservices.informatievlaanderen.be/raadpleegdiensten/vlaio/wms?request=GetCapabilities&version=1.3.0.&service=wms).

Downloaden

Dit product wordt zowel via de downloadtoepassing (onder de categorie ‘Economie’) als via de Geopunt-catalogus ter beschikking gesteld.

Voor hergebruik (decreet Hergebruik van Overheidsinformatie) is de Modellicentie voor gratis hergebruik van toepassing . De opgenomen informatie is openbaar en eenieder heeft inzagerecht conform het decreet openbaarheid van bestuur. Het gebruik voor taken van algemeen belang door instanties (openbare instellingen), is geregeld door het decreet betreffende de Geografische Data-Infrastructuur Vlaanderen.

Het product bestaat uit vectoriële gegevens en is beschikbaar in twee formaten: GML en Shapefile.