Belgische regelgeving

Op 30 juni 2017 is de nieuwe regelgeving overheidsopdrachten in werking getreden. De nieuwe wet en de koninklijke besluiten gelden voor alle overheidsopdrachten die je vanaf 30 juni 2017 hebt bekendgemaakt of waarvoor je vanaf deze datum deelnemers hebt uitgenodigd om zich kandidaat te stellen of een offerte in te dienen (wanneer een bekendmaking niet verplicht is). Opdrachten die je eerder hebt bekendgemaakt of waarvoor je de uitnodiging tot indiening van een offerte eerder hebt verstuurd, blijven onderworpen aan de vorige wet of koninklijke besluiten plaatsing. Aan deze opdrachten wijzigt de inwerkingtreding van deze regelgeving niets. 

Op 30 juni 2017 zijn daarnaast ook de nieuwe wet betreffende de concessieovereenkomsten en het bijhorende koninklijk besluit betreffende de plaatsing en de algemene uitvoeringsregels in werking getreden. Deze nieuwe wet geldt voor alle concessieovereenkomsten die je vanaf 30 juni 2017 hebt bekendgemaakt of waarvoor je vanaf deze datum deelnemers hebt uitgenodigd om zich kandidaat te stellen of een offerte in te dienen (wanneer een bekendmaking niet verplicht is). Dit koninklijk besluit geldt vanaf 30 juni 2017 voor alle concessies. 

Kijk aandachtig na welke regelgeving van toepassing is op jouw opdracht en raadpleeg hieronder het gepaste kader.

Basiskader vanaf 30 juni 2017

Basiskader 1997 - 2013

Raadpleeg de commentaren bij de wijzigingen vanaf 2007 aan deze regelgeving

Gerelateerde regelgeving