chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Brownfieldconvenanten, toestand 04/04/2017 nu beschikbaar

  donderdag, 20 april 2017

  De Vlaamse Regering wenst de herontwikkeling van verlaten bedrijventerreinen (zg. brownfields ) te stimuleren en te faciliteren door het afsluiten van convenanten met projectontwikkelaars en investeerders.

  Via zo’n convenant krijgen projectontwikkelaars en investeerders een aantal juridisch-administratieve en financiële voordelen bij de ontwikkeling van braakliggende en onderbenutte bedrijventerreinen. Daarmee wil de Vlaamse Regering hen ertoe aanzetten bij voorkeur verlaten sites (brownfields) te hergebruiken in plaats van nieuwe gebieden (greenfields) aan te snijden voor de ontwikkeling van industriële activiteiten, woningbouw of recreatie.

  Bekijken

  Je kan de gegevens van de dataset ‘Brownfieldconvenanten’ ook raadplegen via de Geopunt-kaart, Thema’s > Landbouw, visserij en economie > Bedrijven of Thema’s > Natuur en milieu > Bodem.

  Webservices

  De gegevens van de dataset zijn beschikbaar via de raadpleegdienst, WMS Agentschap Innoveren en Ondernemen(https://geoservices.informatievlaanderen.be/raadpleegdiensten/vlaio/wms?request=GetCapabilities&version=1.3.0.&service=wms).

  Downloaden

  Dit product wordt zowel via de downloadtoepassing (onder de categorie ‘Milieu’) als via de Geopunt-catalogus ter beschikking gesteld.

  Voor hergebruik (decreet Hergebruik van Overheidsinformatie) is de Modellicentie voor gratis hergebruik van toepassing . De opgenomen informatie is openbaar en eenieder heeft inzagerecht conform het decreet openbaarheid van bestuur. Het gebruik voor taken van algemeen belang door instanties (openbare instellingen), is geregeld door het decreet betreffende de Geografische Data-Infrastructuur Vlaanderen.

  Het product bestaat uit vectoriële gegevens en is beschikbaar in twee formaten: GML en Shapefile.