CRAB Edit

De CRAB Edit service biedt transactionele operaties aan op de Lite CRAB entiteiten. De transacties gebeuren rechtstreeks op de beheerdatabank. De gebruiker is uiteraard beperkt tot het eigen grondgebied. Voor elke editeerbare entiteit zijn volgende operaties beschikbaar:

 • Add: toevoegen van nieuwe exemplaren;
 • Update: corrigeren van bestaande exemplaren;
 • Delete: verwijderen van foutieve exemplaren;
 • End: beëindigen van afgeschafte exemplaren.

Bij add en update gaat het om zogeheten samengestelde requests wat betekent dat niet enkel de entiteit zelf, maar ook de gekoppelde entiteiten worden meegegeven. Dus bij toevoeging van een huisnummer bijvoorbeeld worden ook de percelen, gebouwen, het rijksregisteradres en de subadressen meegegeven.

Naast de vier genoemde types operaties is er nog de volgende transactionele operatie:

 • PerformRenumbering: een operatie waarmee in één beweging meerdere adressen in een straat kunnen overgebracht worden naar een andere straat.

Er is ook een operatie die de gemeentegeometrie ontsluit die intern gebruikt wordt voor validatie van transacties op geometrische data:

 • GetGemeenteOmtrek: deze operatie retourneert de gemeentegrens in Well-Known Text formaat.

De CRAB Edit service biedt ook nog een API om met zogeheten verdachte gevallen om te gaan. Dit zijn gegevens waarvoor de datakwaliteitscontrole geen groen licht geeft en die moeten bekeken, dan wel opgelost worden door de gemeentelijke beheerder. Voorbeelden zijn 'huisnummers zonder postcode' en 'huisnummers die niet gekoppeld zijn aan een perceel of gebouw'. De betreffende operaties zijn:

 • ListVerdachteGevallenQueries: het oplijsten van de soorten verdachte gevallen; • CountVerdachteGevallenByQueryId: het aantal verdachte gevallen van een bepaalde soort in de gemeente van de gebruiker;
 • ListVerdachteGevallenByQueryId: een oplijsting van de verdachte gevallen van een bepaalde soort in de gemeente van de gebruiker;
 • MaskVerdachteGevallen: een operatie om verdachte gevallen van de categorie 'verdacht' af te vinken.

Een derde onderdeel van de CRAB Edit API betreft de rapportering over transacties. Daartoe zijn volgende operaties voorzien:

 • ListBeheerdersByGemeente: het oplijsten van de beheerders van de gemeente waartoe de gebruiker behoort;
 • ListTransacties: het oplijsten van transacties die door de gemeente zijn gebeurd;
 • ListTransactiesPaged: idem als vorige maar dan met paging;
 • ListTransactieAggregaten: het oplijsten van kengetallen gegroepeerd per type transactie en entiteittype.

Handleiding_CRABEdit

CRAB Edit WSDL