chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Raadpleegdiensten keuzehulp

  1. Ik wil het CRAB gebruiken om mijn eigen adressenbestand op te schonen.

  Het is vooreerst van belang dat u beschikt over de verschillende componenten van een adres (zoals straatnaam, huisnummer, postcode, gemeentenaam), of dat u in staat bent die te genereren. Het opschonen van een bestaand bestand kan het makkelijkst met behulp van CRAB Tools. Op basis van de componenten die u ingeeft, wordt gezocht naar het best passende CRAB adres. Als bonus krijgt u er ook nog de locatie van het adres bovenop!

  Naar boven

  2. Ik wil het CRAB gebruiken om ervoor te zorgen dat mijn adressenbestand niet vervuild geraakt.

  Typisch zal u dan de gegevens die door eindgebruikers worden ingegeven reeds bij ingave gaan valideren tegen het CRAB. De makkelijkste manier om dat te doen is met behulp van WS-CRAB. Die bezorgt u snel lijsten van gemeentenamen, postcodes straatnamen en geldige huisnummers. U kan ervoor opteren om bepaalde lijsten eenmalig op te halen (bv. gemeentenamen), af en toe op te halen (bv. straatnamen) of telkens live op te halen (bv. huisnummers).

  Naar boven

  3. Ik wil het CRAB wel gebruiken als authentieke bron met al z’n entiteiten, maar wens toch ook op een makkelijke manier brieven te kunnen versturen naar de adressen uit mijn bestand.

  Het is op zich niet erg moeilijk om een postadres samen te stellen uit de adrescomponenten zoals die in CRAB zitten. In WS-CRAB zitten bovendien operaties die dit desgewenst voor u doen.

  Naar boven

  4. Ik wil een lokale kopij bijhouden van een aantal entiteiten uit het CRAB en die liefst ook zo actueel mogelijk houden.

  De CRAB WS-T service biedt operaties aan waarmee het mogelijk is op geregelde tijdstippen de lokale kopij synchroon te houden met het CRAB. Voor elke entiteit die u lokaal wenst bij te houden roept u twee operaties aan:

  • GetCRABObjects met begintijd >= T1 en begintijd < T2
  • GetCRABDeletedObjects met eindtijd > T1

  waarbij T1 staat voor het vorige tijdstip waarop gesynchroniseerd werd en T2 voor het huidige tijdstip. Op basis van de resultaten van die operaties weet u welke exemplaren nieuw toegevoegd zijn, welke aangepast werden en welke verwijderd zijn.

  Naar boven

  5. Ik wil weten welk huisnummer aan perceel X gekoppeld was op tijdstip Y.

  De CRAB WS-T service laat toe om de gehistoreerde (of afgeschafte) exemplaren te bevragen. Als u de vlag ‘ActualOnly=false’ zet, krijgt u naast de actuele exemplaren ook de gehistoreerde exemplaren. Zo kan u makkelijk zien welke terreinobject-huisnummer relaties er zijn geweest doorheen de tijd voor perceel X.

  Naar boven

  6. Ik wil de adressen uit het CRAB kunnen visualiseren in mijn GIS toepassing.

  Informatie Vlaanderen biedt heel wat WMS diensten aan, waaronder ook de WMS ‘Adressen’. Die kan u makkelijk als laag toevoegen in uw GIS. U kan opteren voor eenvoudige punten of voor heuse adreslabels.

  Naar boven

  7. Ik wil mijn dossiers, waarin ik met rijksregisteradressen werk, kunnen koppelen aan CRAB adressen.

  Er zijn verschillende opties:

  • U kan een eenmalige omzetting doen met behulp van de operatie GetCRABMatch van CRAB Tools en vervolgens verder werken met CRAB adressen ipv rijksregisteradressen.
  • U kan eventueel met de operatie ListRijksregisterAdresByHuisnummer uit WS-CRAB de rijksregisteradressen opvragen die gekoppeld zijn aan een bepaald huisnummer, maar eigenlijk is dit het omgekeerde van wat u wil bewerkstelligen.
  • U kan met de operatie GetCRABObjects van CRAB WS-T in één enkele query de crab adressen opvragen die gekoppeld zijn aan het rijksregisteradres met huisnummer X, index Y, straatcode Z en postcode P. De operatie laat namelijk toe om te zoeken op eigenschappen van gerelateerde entiteiten.

  Naar boven

  8. Ik wil de posities kennen van adressen in Vlaanderen.

  Er zijn verschillende opties:

  • [precies] U kan de operatie ListAdrespositiesByHuisnummer van WS-CRAB aanroepen. U krijgt dan de manueel geplaatste of afgeleide adrespositie terug. Dit werkt uiteraard enkel voor bestaande adressen.
  • [precies] U kan de resource Location van Geolocation bevragen. U krijgt dan de manueel geplaatste of afgeleide adrespositie terug. Dit werkt ook enkel voor bestaande adressen waarvan de schrijfwijze precies moet gekend zijn.
  • [mogelijk minder precies] U kan de operatie GetAddressLocation van CRAB Tools aanroepen. U krijgt dan de centroïde van een gekoppeld terreinobject of een geïnterpoleerde positie langsheen de wegas terug. Dit werkt ook enkel voor bestaande adressen.

  Naar boven

  9. Ik wil de posities kennen van adressen in Brussel.

  Er zijn verschillende opties:

  • [precies] U kan de resource Location van Geolocation bevragen. U krijgt dan de positie terug zoals gekend in UrbIS-Adm. Dit werkt enkel voor bestaande adressen.
  • [minder precies] U kan de operatie GetAddressLocation van CRAB Tools aanroepen. U krijgt dan de geïnterpoleerde positie langsheen de wegas terug, of de centroïde van de straat. Dit werkt enkel voor bestaande adressen.

  Naar boven

  10. Ik wil de posities kennen van adressen in Wallonië.

  In het CRAB zitten wel een aantal Waalse adressen, maar noch qua volledigheid noch qua positionele nauwkeurigheid kunnen wij garanties bieden. De operatie GetAddressLocation van CRAB Tools zal u in de meeste gevallen enkel de centroïde van de gemeente kunnen teruggeven.

  Naar boven

  11. Ik wil heel specifieke requests kunnen specifiëren.

  Een service als WS-CRAB ontsluit een veelheid aan voorgedefinieerde queries volgens het stramien List, Find, Get. Veelal zal u sequenties van opeenvolgende requests moeten sturen alvorens u het gewenste antwoord heeft gekregen. Wilt u bijvoorbeeld weten welke subadressen aan een bepaald perceel gekoppeld zijn dan roept u achtereenvolgens de operaties ListHuisnummersWithStatusByIdentificatorPerceel, ListSubadressenByHuisnummerId en GetSubadresBySubadresId aan. Met de operatie GetCRABObjects van CRAB WS-T kan u dezelfde vraag in één enkele request stellen. Dan zoekt u op de entiteit subadres en kan u voorwaarden stellen aan de eigenschappen van de gerelateerde huisnummers, terreinobject-huisnummer relaties en terreinobjecten.

  Naar boven