chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  DHMV II, testdata

  DHMV II-testgebied

  DHMVII-testgebied

  Situering

  Als voorbereiding op de opdracht voor de inwinning van het Digitaal Hoogtemodel Vlaanderen II zijn op 30 april 2012 LiDAR-hoogtegegevens en beeldmateriaal ingewonnen en verwerkt voor een testgebied van ca. 30 km² ter hoogte van Geraardsbergen.

  Dit testgebied omvat een veelheid aan landschappen: riviervallei en hellingen, bebouwd gebied en open terrein, water, bossen en lage vegetatie, …

  Om de gebruiker vertrouwd te maken met de verschillende producten (brondata en standaard afgeleide producten) die in het kader van DHMV II worden ter beschikking gesteld, worden testdatasets opengesteld. Op basis van deze testdata kan de gebruiker nagaan welk(e) product(en) beantwoord(t/en) aan de vereisten van zijn of haar toepassing om zo een onderbouwde keuze te kunnen maken.

  Technische specificaties

  De testdata bevatten onderstaande datasets. Meer details vind je in de betreffende metadatafiche.

  De originele brondata die tijdens de data-inwinning verkregen werden, omvatten volgende gegevens:

  Van beide brondatasets worden onderstaande producten afgeleid.

  • De LiDAR-puntenwolk wordt gebruikt voor de aanmaak van een digitaal oppervlaktemodel (‘digital surface model’, DSM) in rasterformaat met twee grondresoluties: 1 m [metadata] en 5 m [metadata]. Dit product bevat hoogtewaardes van zowel het maaiveld als objecten die boven het maaiveld zijn gelegen.
  • Daarnaast wordt van de LiDAR-puntenwolk ook een digitaal terreinmodel (DTM) van het maaiveld in rasterformaat afgeleid waarbij enkel de hoogtepunten op het maaiveld gelegen, weerhouden zijn. Dit rasterproduct wordt eveneens aangeboden met twee grondresoluties: 1 m (metadata) en 5 m [metadata]. -
  • De individuele kleurenluchtfoto’s worden samengevoegd tot een grootschalige orthofotomozaïek met een grondresolutie van 10cm [metadata].

  Toegang

  De standaardproducten in de testdata worden als gratis open data ter beschikking gesteld via de Downloadapplicatie.

  De brondata in de testdata worden ter beschikking gesteld na aanvaarding van een testlicentie die de toegangs- en gebruiksvoorwaarden bepaalt.

  De procedure voor het aanvragen en het bekomen van de testbrondata kan je vinden in het document “ Procedure_DHMV II_Testdata.pdf  ”

  De procedure om de ruwe brondata af te halen, wordt beschreven in de  gebruikershandleiding van de BVK diensten .