chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Financiering

  De financiële kost voor de actualisatie van het GRB wordt hoofdzakelijk door het Vlaams gewest en de nutswereld gedragen. Voor de bijhouding wordt gerekend op de directe bijdrage in natura van alle overheidsniveaus en zelfs federale instellingen.

  Het aandeel van de nutssector wordt geïnd via een heffingsregeling. Hierbij werd in het GRB-decreet een verdeelsleutel vooropgesteld. Deze heffing bestaat uit enerzijds een aanmaakheffing en anderzijds een bijhoudingsheffing.

  Heffingsregeling

  In artikel 21 van het GRB-decreet worden de heffingsplichtigen van de nutssector beschreven. Er is onderscheid tussen netbeheerders van detailnetten en netbeheerders van vervoersnetten.

  Een aanmaakheffing werd geheven voor de GRB-projectzones, waar voor het eerst een GRB-product beschikbaar kwam. Nadien wordt jaarlijks een bijhoudingsheffing voor deze projectzones geïnd.

  GRB-heffing algemeen

  GRB-heffing 2020

  GRB-heffing 2021