chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  GRB-decreet

  Wat doet het GRB-decreet?

  Het GRB-decreet werd door de Vlaamse Regering afgekondigd op 16 april 2004 en regelt de aanmaak, de financiering, het gebruik en de bijhouding van het Grootschalig Referentiebestand. 

  De Vlaamse overheid neemt volgende engagementen op zodat het GRB haar gebruikswaarde als referentiebestand kan waarmaken:
  - gebiedsdekkende realisatie zodat er maar één geografische databank moet worden onderhouden; 
  - de aanvaarding van het GRB als referentiebestand door alle bestuursinstanties en de waarborg dat grootschalige gegevens geleverd door de overheid GRB-compatibel zijn; 
  - het principe van zelfregistratie van wijzigingen waardoor de netto bijhoudingskost wordt geminimaliseerd. 

  Het GRB-decreet is voor de nutssector het instrument dat de medefinanciering regelt, via een heffingsregeling. Daarnaast waarborgt het GRB-decreet een kosteloze toegang, de uitwisseling van grootschalige gegevens, inspraak in GRB-aangelegenheden via de GRB-raad en inzage in de GRB-jaarrekeningen.

  Het GRB-decreet regelt:
  - de organisatie van een GRB-governance en de taken van Informatie Vlaanderen; 
  - de GRB-terreinclassificaties en de GRB-specificaties; 
  - de aanmaak, het bijhouden en het beheer van het GRB 
  - de eigendom en het gebruik van het GRB 
  - de financiering van het GRB. 

  De Vlaamse Regering die de finale beslissingen over het GRB neemt, wordt bijgestaan door de Stuurgroep GDI-Vlaanderen en de GRB-raad.

  Rol van Informatie Vlaanderen

  Informatie Vlaanderen staat in voor de praktische realisatie van het GRB:
  - de aanmaak en de bijhouding van het GRB; 
  - de installatie en het beheer van het GRB; 
  - de coördinatie bij gebruik van het GRB; 
  - de advisering aan en de ondersteuning van de deelnemers aan GDI-Vlaanderen bij de aanmaak van grootschalige geografische gegevens; 
  - de coördinatie van de kwaliteitscontrole betreffende alle initiatieven die binnen het GRB kaderen; 
  - de coördinatie en organisatie van de toegang tot het GRB. 

  Op 1 april 2004 werd het ontwerp van decreet aangenomen door de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement en op 16 april 2004 afgekondigd door de Vlaamse Regering.

  Documenten

  Belgisch Staatsblad