chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  GRB-webdiensten

  De GRB-webdiensten zijn rechtstreeks te gebruiken in bestaande GIS-software (commercieel en open source) of kunnen geïntegreerd worden in bestaande toepassingen (desktop of web).

  GRB-raadpleegdiensten

  Via de GRB-raadpleegdiensten kan je het Grootschalig Referentiebestand (GRB) opvragen en visualiseren als een kaart. 

  Er zijn momenteel 6 GRB-raadpleegdiensten beschikbaar: 

  • WMS GRB: bevat alle GRB-gegevens. De gebruiker kan selecteren welke GRB-gegevens gevisualiseerd moeten worden en in welke volgorde.
  • WMS GRB-basiskaart: bevat slechts een laag, namelijk een cartografische weergave van het GRB. De dienst is vooral bedoeld voor gebruikers die een cartografische achtergrond nodig hebben in hun GIS-toepassing en geen voorkennis hebben over de datastructuur van het GRB. 
  • WMS GRB-basiskaart - grijswaarden: bevat slechts een laag, namelijk een cartografische weergave van het GRB in grijstinten. De dienst is vooral bedoeld voor gebruikers die een cartografische achtergrond nodig hebben in hun GIS-toepassing en geen voorkennis hebben over de datastructuur van het GRB.
  • WMS GRB-selectie: bevat een selectie van de gegevens uit de GRB-basiskaart (geen gebouwen en percelen).
  • WMS 3D GRB: bevat de 3D GRB-gegevens
  • WMS GRB - Administratieve percelen fiscaal: bevat voor elke fiscale toestand van de percelen sinds 2017, 3 lagen: planpercelen, perceelsgrenzen en perceelslabels.

  Om de gebruikservaring te optimaliseren, worden ook tegels aangeboden op vaste schaalniveaus, waardoor je data sneller kan ophalen en visualiseren. De tegels worden aangeboden via volgende diensten: 

  • Web Map Tiling Server (WMTS-diensten): bevat de GRB-basiskaart, GRB-basiskaart grijs en GRB-basiskaart selectie voor gebruik in combinatie met luchtopnames (attribuutinformatie ook beschikbaar).

  Meer over raadpleegdiensten.

  GRB-overdrachtdiensten

  Om de GRB-data te bekijken, downloaden, en verder te gebruiken bieden we een aantal overdrachtdiensten aan:

  Meer over overdrachtdiensten.

  Toegang

  De GRB-webdiensten kunnen door iedereen kosteloos gebruikt worden.

  Overheidsinstanties (taken van algemeen belang) en netbeheerders

  Overheidsinstanties kunnen voor hun taken van algemeen belang het GRB kosteloos gebruiken. Netbeheerders van fysieke leidingnetten kunnen ook kosteloos gebruik maken van het GRB. De gebruiksvoorwaarden werden vastgesteld in twee uitvoeringsbesluiten van het GDI-decreet.

  Publieke toegang en hergebruik

  Elke natuurlijke persoon, rechtspersoon of groepering kan onder de licentie “Gratis open data licentie Vlaanderen v1.02” het GRB kosteloos gebruiken. 

  Als enige gebruiksvoorwaarde geldt een naamvermeldingsplicht van data en eigenaar bij het doorgeven of bekendmaken (publiceren, …) van de gegevens. Concreet komt het erop neer dat je steeds ‘Bron: Grootschalig Referentie Bestand Vlaanderen, Informatie Vlaanderen’ vermeldt. Alle voorwaarden kunnen nagelezen worden in de “ Gratis open data licentie Vlaanderen ”.