GRB-webdiensten

De GRB-webdiensten zijn rechtstreeks te gebruiken in bestaande GIS-software (commercieel en open source) of kunnen geïntegreerd worden in bestaande toepassingen (desktop of web).

GRB-raadpleegdiensten

Via de GRB-raadpleegdiensten kan je het Grootschalig Referentiebestand (GRB) opvragen en visualiseren als een kaart. 

Er zijn momenteel 6 GRB-raadpleegdiensten beschikbaar: 

  • WMS GRB: bevat alle GRB-gegevens. De gebruiker kan selecteren welke GRB-gegevens gevisualiseerd moeten worden en in welke volgorde.
  • WMS GRB-basiskaart: bevat slechts een laag, namelijk een cartografische weergave van het GRB. De dienst is vooral bedoeld voor gebruikers die een cartografische achtergrond nodig hebben in hun GIS-toepassing en geen voorkennis hebben over de datastructuur van het GRB. 
  • WMS GRB-basiskaart - grijswaarden: bevat slechts een laag, namelijk een cartografische weergave van het GRB in grijstinten. De dienst is vooral bedoeld voor gebruikers die een cartografische achtergrond nodig hebben in hun GIS-toepassing en geen voorkennis hebben over de datastructuur van het GRB.
  • WMS GRB-selectie: bevat een selectie van de gegevens uit de GRB-basiskaart (geen gebouwen en percelen).
  • WMS 3D GRB: bevat de 3D GRB-gegevens

Om de gebruikservaring te optimaliseren, worden ook tegels aangeboden op vaste schaalniveaus, waardoor je data sneller kan ophalen en visualiseren. De tegels worden aangeboden via volgende diensten: 

  • Web Map Tiling Server (WMTS-diensten): bevat de GRB-basiskaart, de orthofoto’s en een hybridelaag met een selectie van GRB-entiteiten voor gebruik in combinatie met luchtopnames (attribuutinformatie ook beschikbaar).

Meer over raadpleegdiensten.

GRB-overdrachtdiensten

Om de GRB-data te bekijken, downloaden, en verder te gebruiken bieden we een WFS GRB aan:

Meer over overdrachtdiensten.

Toegang

De GRB-webdiensten kunnen door iedereen kosteloos gebruikt worden.

Overheidsinstanties (taken van algemeen belang) en netbeheerders

Overheidsinstanties kunnen voor hun taken van algemeen belang het GRB kosteloos gebruiken. Netbeheerders van fysieke leidingnetten kunnen ook kosteloos gebruik maken van het GRB. De gebruiksvoorwaarden werden vastgesteld in twee uitvoeringsbesluiten van het GDI-decreet.

Publieke toegang en hergebruik

Elke natuurlijke persoon, rechtspersoon of groepering kan onder de licentie “Gratis open data licentie Vlaanderen v1.02” het GRB kosteloos gebruiken. 

Als enige gebruiksvoorwaarde geldt een naamvermeldingsplicht van data en eigenaar bij het doorgeven of bekendmaken (publiceren, …) van de gegevens. Concreet komt het erop neer dat je steeds ‘Bron: Grootschalig Referentie Bestand Vlaanderen, AGIV’ vermeldt. Alle voorwaarden kunnen nagelezen worden in de “Gratis open data licentie Vlaanderen”.