chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Governance GRB

  Met het oog op het afslanken van verschillende adviesraden binnen de Vlaamse overheid werd de decretaal opgerichte GRB-raad opgeheven. Een nieuwe governancestructuur werd uitgetekend en voorziet in een lichtere structuur.

  Omwille van de noodzaak tot sturing en opvolging door de netbeheerders als enige co-financiers van het GRB naast de overheid, wordt de werking van de GRB-raad gecontinueerd in een samenwerkingsovereenkomst waarbij een GRB-bestuurscomité en een GRB-nutssectorforum worden opgericht.

  GRB-bestuurscomité

  Het GRB-bestuurscomité opgericht naar het voorbeeld van KLIP en GIPOD, heeft een beperkte samenstelling, waarin leden van de nutssector zetelen, naast een aantal andere belangrijke partijen (Vlaamse overheid en de lokale besturen) en een vertegenwoordiger van de minister. De samenstelling van dit GRB-bestuurscomité respecteert de evenwichten in cofinanciering. Lokale besturen zullen ook deelnemen gezien zij in de bijhouding van het GRB een belangrijke rol spelen.

  Het GRB-bestuurscomité zal naast een consulterende rol ook meer de inhoudelijke-business aspecten van het GRB kunnen aansturen.

  De financiële impact van deze beslissingen wordt evenwel behandeld in de beheercommissie van het Eigen Vermogen Informatie Vlaanderen.

  Het Agentschap Informatie Vlaanderen legt voorstellen van het stuurorgaan Informatie- en ICT-beleid die impact kunnen hebben op het GRB voor consultatie voor aan het GRB-bestuurscomité.

  Voorzitter van het GRB-bestuurscomité

  Barbara Van Den Haute
  Informatie Vlaanderen
  Herman Teirlinckgebouw
  Havenlaan 88, 1000 Brussel.
  Virginie Lovelinggebouw
  Koningin Maria Hendrikaplein 70, 9000 Gent
  barbara.vandenhaute@vlaanderen.be

  GRB-nutssectorforum

  Om het breed draagvlak binnen de nutssector als cofinancier te behouden en de doorstroming van informatie van het GRB en ook van KLIP en GIPOD te faciliteren, wordt een overlegforum, als onderliggende structuur van de bestuurscomités GRB, KLIP en GIPOD opgericht. Dit GRB-nutssectorforum heeft een representatieve vertegenwoordiging van de diverse nutssectoren voor zowel detail- als vervoersnetten (elektriciteit, gas, drinkwater, afvalwater, telefonie en teledistributie).

  Voorzitter van het GRB-nutssectorforum

  Filip Broekaert - Eandis
  De Waterkant
  Brusselsesteenweg 199
  9090 Melle
  filip.broekaert@eandis.be