chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Hoe verloopt de GRB-actualisatie?

  De actualisatie van het GRB is een continu proces dat er voor zorgt dat de GRB-databank voortdurend up-to-date blijft. 

  De huidige GRB-bijhouding bestaat uit verschillende processen die voor elke gemeente (of groep van gemeenten) uitgevoerd worden. 

  Update van de terreingegevens (terreinupdate)

  Het doel van de terreinupdate is het actualiseren van het GRB ter hoogte van gekende terreinmutaties en het verbeteren van gekende fouten en onvolledigheden uit de vorige kartering. 
  De terreinupdate wordt door een externe dienstverlener uitgevoerd, door middel van landmeetkundige opmetingen ter hoogte van de anomalieën die binnen de wegbaan en de onmiddellijk aanliggende zone van 20 meter gelegen zijn.  
  De terreinupdate wordt minimaal 1 keer per jaar uitgevoerd voor elke gemeente.

  Update van de administratieve percelen (adp-update)

  Ook de administratieve percelen (adp) uit het GRB worden jaarlijks bijgewerkt naar de meest recente versie van het kadastrale perceelsplan. De adp-update wordt uitgevoerd door een externe dienstverlener, die de administratieve percelen (adp) aanpast aan de perceelsmutaties uit de kadastrale perceelsplannen door middel van schermoperaties. 
  De adp-update wordt jaarlijks uitgevoerd voor elke gemeente.

  Bijhouding binnengebieden

  Tijdens de bijhouding binnengebieden worden terreingegevens zoals gebouwen, waterlopen en- plassen, spoorbanen en kunstwerken gelegen in het binnengebied bijgewerkt op basis van recente middenschalige luchtbeelden. Deze bijhouding vormt een belangrijke aanvulling op de bestaande terreinupdate van het GRB, waarbij enkel landmeetkundige opmetingen worden uitgevoerd 
  Het binnengebied van elke gemeente wordt op de 2 à 3 jaar bijgewerkt.

  Globale terreinupdate

  Tijdens de globale terreinupdate wordt het GRB niet enkel bijgewerkt ter hoogte van de gekende anomalieën in een gemeente maar wordt het volledige openbare domein (wegbaan) en de aanliggende zone nagekeken op terreinmutaties, fouten of onvolledigheden. Waar het GRB niet langer actueel is worden de terreingegevens geactualiseerd.

  Voor elke gemeente wordt om de 4 à 5 jaar een globale terreinupdate uitgevoerd. 

  Kadastralisatie

  GRB-gebouwen en -percelen zijn initieel niet volledig op elkaar afgestemd. Daardoor kan de geometrie van een gebouw op 2 of meer percelen liggen, of een GRB-gebouw kan gedeeltelijk buiten een GRB-perceel op het openbaar domein liggen. GIS-toepassingen waarbij gebouwen en percelen samen bevraagd worden hebben het hier soms moeilijk mee. Vele gebruikers verkiezen een GRB waarbij de topologische relatie dat ‘één gebouw tot één perceel behoort’ maximaal in de geometrische voorstelling overgenomen wordt. 

  Binnen het ‘kadastralisatieproject’ (februari 2014 – april 2017) werd de geometrie van gebouwen en percelen uit het GRB maximaal op elkaar afgestemd. Dit gebeurde op een gestandaardiseerde manier zodat de kwaliteit van zowel gebouwen als percelen gewaarborgd bleef. Het kadastralisatieproject werd per gemeente uitgevoerd. Gemeenten die eerst aan bod  kwamen werden al in 2014 gereleased. Aalst kwam als laatste aan bod en is in april 2017 gereleased. Met dit project werd het aantal GRB-gebouwen dat zich op meer dan één perceel bevindt voor  heel Vlaanderen teruggebracht van 16,5% naar 5%.

  Er ontstaan echter steeds nieuwe situaties waarbij de gebouwgeometrie niet onmiddellijk afgestemd is op de perceelsgrenzen. Deze zijn voornamelijk het gevolg van nieuwe verkavelingen waar percelen en gebouwen op een verschillend moment ontstaan. Uit onderzoek weten we dat er jaarlijks in Vlaanderen zo’n 34.000 gevallen bijkomen. Vanaf mei 2017 worden deze ook weggewerkt, deze keer niet via een globaal ‘kadastralisatieproject’, wel door de invoering van de kadastralisatie als een afzonderlijk continu proces in de bijhouding van het GRB.

  Recuperatie van GRB-conforme as-builtplannen

  Sinds 1/1/2015 zijn GRB-partners (gemeenten, provincies, Vlaamse Overheid, nutbedrijven,…) die verantwoordelijk zijn voor belangrijke terreinmutaties verplicht om in nieuwe bestekken de opname van een GRB-conform as-builtplan te voorzien.

  As-builtplannen die opgemaakt worden na voltooiing van de werken moeten opgemaakt worden volgens de GRB-skeletbestekken en omvatten minimaal de GRB-skeletcomponent GRB-basis. De plannen worden aan Informatie Vlaanderen geleverd die ze controleert. Na goedkeuring worden de plannen geïntegreerd in de GRB-databank.

  Meer over de recuperatie van GRB-conforme as-builtplannen.

  Anomalieën: basis van de GRB-bijhouding

  De GRB-bijhouding wordt gestuurd door de anomalieën. Anomalieën zijn goedgekeurde meldingen van terreinmutaties, fouten of onvolledigheden in het GRB. Deze anomalieën worden door Informatie Vlaanderen verzameld en komen uit verschillende bronnen. 
  Sinds 2005 is het GRB-meldingssysteem beschikbaar voor het melden van GRB-afwijkingen. De GRB-partners (gemeenten, provincies, Vlaamse overheid, nutsbedrijven,…) melden terreinmutaties aan Informatie Vlaanderen. Ook als ze fouten of onvolledigheden in het GRB opmerken, kunnen ze die melden. Ze geven belangrijke informatie voor de GRB-bijhouding, voornamelijk over werken op het openbaar domein. 
  Informatie Vlaanderen spoort ook zelf zoveel mogelijk anomalieën op, voornamelijk gebouwmutaties. Dit gebeurt voor elke gemeente jaarlijks op basis van middenschalige luchtbeelden en de kadastrale perceelsplannen. 

  De anomalieën zijn noodzakelijk voor de sturing van de bijhouding. Ze maken ook deel uit van het GRB-product als entiteit anomalie (ano). Zo geven ze de GRB-gebruiker ook waardevolle informatie over de actualiteit van het GRB-product.