chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Wat is het GRB?

  Het Grootschalig Referentiebestand (GRB) is een digitale topografische referentiekaart van Vlaanderen. Het is een gemeenschappelijke geografische basis waarop alle gebruikers eigen gegevens kunnen enten. Het GRB bevat enkel geografische en kenmerkende informatie van goed definieerbare, conventioneel aanvaarde referentiegegevens: gebouwen, percelen, wegen en hun inrichting, waterlopen, spoorbanen en het wegennetwerk. Deze objecten worden gedetailleerd en nauwkeurig opgemeten zodat de gegevens bruikbaar zijn in een grootschalige voorstelling met een schaalbereik tussen 1/250 en 1/5000. Het GRB-decreet regelt de opmaak, het beheer en de toegang tot het GRB.

  Het GRB vormt een geografische basis waarop gebruikers andere gegevens kunnen enten. Het wordt gebruikt voor o.a.

  • het lokaliseren en intekenen van ondergrondse kabels en leidingen;
  • administratieve toepassingen zoals het inventariseren van onbebouwde percelen;
  • ongevallenregistraties door heel wat politiezones
  • dispatchingtool bij diverse hulpdiensten.

  Het GRB is kosteloos voor iedereen beschikbaar. Informatie Vlaanderen beheert de gegevens in een centrale databank. Het GRB wordt op verschillende manieren ter beschikking gesteld:

  • in de geopunt-kaart kan het volledige GRB worden gevisualiseerd als achtergrond in combinatie met andere data. De verschillende gegevens uit het GRB (bijvoorbeeld gebouwen, wegen, ...) kunnen ook afzonderlijk getoond worden;
  • webdiensten staan ter beschikking voor professionele GIS-gebruikers of ontwikkelaars;
  • 3 downloadbare GRB-producten: GRBgis, GRBcad en 3D GRB voor gebruikers van geavanceerde GIS of CAD-software.

  Het GRB is sinds eind 2013 gebiedsdekkend beschikbaar voor het Vlaamse Gewest. Het wordt continu geactualiseerd.

  Op de pagina "GRB-bijhouding, stand van zaken" vind je alle informatie over over de actualisatie van het GRB. Een overzicht van de inhoud van het GRB met terreinvoorbeelden kan je terug vinden in het online GRB-objectenhandboek

  Meer informatie over het GRB vind je hier: Brochure GRB