chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Interpretatie VPS: salarisbonus verlof deeltijdse prestaties in aanmerking voor toelagen?

  Interpretatie bij art. VII 6, §2 en art. VII 16 VPS

  Vraag:

  Komt de salarisbonus bij verlof voor deeltijdse prestaties in aanmerking voor de berekening van de toelagen?

  Antwoord:

  Nee

  Motivering:

  Art. VII 16, 2° VPS bepaalt het volgende:

  “Tenzij anders is bepaald, worden:
  […] 2° de forfaitaire toelagen naar rata van de prestaties betaald, zoals bepaald in artikel VII 6.”

  Artikel VII 16 bepaalt uitdrukkelijk betaling “pro rata van de prestaties”. De salarisbonus is een surplus bij het salaris, maar heeft geen weerslag op het prestatieregime van het personeelslid dat deeltijds werkt.

  De verwijzing naar de berekening “pro rata van de prestaties”, impliceert dan ook dat de salarisbonus niet in aanmerking komt voor de berekening van de toelagen in geval van verlof voor deeltijdse prestaties.

  Uitzondering hierop is de haard- en standplaatstoelage, waarbij de salarisbonus omwille van historische redenen wel in aanmerking wordt genomen voor de berekening van de toelage. Dit is ook zomaar niet te vergelijken met andere toelagen, omdat de haard- en standplaatstoelage onderhevig is aan een afbouwregeling.