chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Interpretatie VPS: financieel voordeel bij vrijwillige terugzetting in graad

  Interpretatie bij art. VI 66 §1

  Vraag:

  Als de terugzetting leidt tot financieel voordeel, wordt het salaris van de ambtenaar geblokkeerd op het moment van de terugzetting in graad tot op het moment dat de ambtenaar in zijn organieke graad een hogere salarisschaal bereikt. Welke is de organieke graad? Maakt betrokkene nog verder functionele loopbaan door in de oude graad? Welke loopbanen dienen vergeleken te worden?

  Antwoord:

  De organieke graad is de graad waarnaar de ambtenaar wordt teruggezet. Betrokkene maakt geen functionele loopbaan meer door in de graad waar hij vandaan komt.
  Als de terugzetting leidt tot een onmiddellijk financieel voordeel, wordt het salaris van de betrokken ambtenaar op het moment van de terugzetting in graad geblokkeerd tot op het moment dat hij in zijn organieke graad een hogere salarisschaal bereikt, m.a.w. bevorderd wordt in de functionele loopbaan.
  Dat het salaris geblokkeerd wordt, impliceert dat betrokkene geen geldelijke progressie meer maakt in de salarisschaal gekoppeld aan de graad van waaruit hij teruggezet wordt.

  Motivering:

  Er mag geen onmiddellijk financieel voordeel zijn bij de terugzetting. Op termijn kan dit er eventueel wel zijn na het doorschuiven in de functionele loopbaan in de graad waarnaar men wordt teruggezet en dit ter compensatie van het feit dat men gedurende een bepaalde periode  geen geldelijke progressie meer gemaakt heeft of doorgeschoven is in de functionele loopbaan sinds het terugzetten in graad.

  Voorbeeld (zie ook bijgevoegde tabel):

  Bij een terugzetting in graad vanuit rang B 1 wordt men ingeschaald in rang C1 in de op één na hoogste salarisschaal van de functionele loopbaan (C 113).
  De salarisschalen C 113 en C 114 liggen overal hoger dan de salarisschaal B 111.
  Betrokkene wordt dus organiek ingeschaald in de salarisschaal C113, maar blijft betaald in de salarisschaal B 111 tot op het moment dat hij na 9 jaar de salarisschaal C 114 bereikt. Vanaf dat moment wordt hij zowel betaald als organiek ingeschaald in de salarisschaal C 114.
  Bovendien maakt betrokkene geen geldelijke progressie in de salarisschaal B 111 aangezien het salaris geblokkeerd wordt op het moment van de terugzetting. Hij blijft dus bezoldigd op hetzelfde niveau in de B111 tot hij de C 114 bereikt. Daarna maakt hij terug geldelijke progressie in de C 114, er van uitgaande dat de geldelijke progressie en de schaalanciënniteit wel fictief zijn doorgelopen tussen het moment van terugzetting en het moment van het bereiken van de tweede salarisschaal.

  naar boven