chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Interpretatie VPS: valorisatie tewerkstelling in onderwijs van personeelslid DVO in non-activiteit (onbetaald verlof)

  Interpretatie bij art. VII 2

  VRAAG:

  Een personeelslid heeft onbetaald verlof – non-activiteit genomen. Hij was tijdens deze periode tewerkgesteld in het onderwijs.  Kunnen deze prestaties gevaloriseerd worden voor de geldelijke anciënniteit?

  ANTWOORD: JA

   

  MOTIVERING:

  Als algemeen principe kan worden gesteld dat tijdens de periode van het onbetaald verlof die gelijkgesteld wordt met "dienstactiviteit" (eerste jaar) het personeelslid geldelijke anciënniteit opbouwt. Tijdens de periode van het onbetaald verlof in "non-activiteit" is er normaal gezien geen opbouw van geldelijke anciënniteit.                                                        

  Het standpunt van het Juridisch Kenniscentrum is echter dat, in geval men tijdens een onbetaald verlof (NA) prestaties levert in de publieke sector, deze prestaties wél gevaloriseerd dienen te worden voor de geldelijke anciënniteit overeenkomstig (de ratio legis van) art. VII 2 VPS.