chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Interpretatie VPS: bijkomende dienstvrijstellingen

  Interpretatie bij art. X 81

  Vraag:

  Kan de instelling in haar arbeidsreglement bijkomende dienstvrijstellingen opnemen? Bv. dienstvrijstelling voor de personeelsleden die de toestemming verkregen om van hun dienstverplaatsingen gebruik te maken van een eigen wagen voor de tijd nodig om te voldoen aan de oproeping van de automobielinspectie tot schouwing van het voertuig.

  Antwoord:

  Het is niet de bedoeling om in het arbeidsreglement andere dienstvrijstellingen op te nemen dan deze welke in het raamstatuut gedefinieerd zijn.

  Motivering:

  De lijnmanager kan op grond van artikel X 81 andere dienstvrijstellingen toekennen dan deze welke in het raamstatuut zijn vermeld. Deze toekenning gebeurt occasioneel, ad hoc, en zonder dat hiervoor een verdere formalisering is vereist.