chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Interpretatie VPS: deelname competentiemeting of gecertificeerde opleiding

  Interpretatie bij art. VII 160

  Vraag:

  Wanneer mag een overgeheveld personeelslid van de FOD Financiën, eens behorend tot de Diensten van de Vlaamse overheid nog deelnemen aan een door de FOD Financiën georganiseerde competentiemeting of gecertificeerde opleiding?

  Antwoord:

  De volgende mogelijkheden kunnen zich voordoen:

  1. Men is geslaagd vóór de overheveling en dus titularis van de premie op datum overheveling en niet opnieuw ingeschreven:
   Behoud premie tot de voorziene einddatum. Men kan zich niet meer inschrijven na de overheveling.
  2. Men is geslaagd vóór de overheveling en dus titularis van de premie op datum overheveling en men is reeds vóór de overheveling opnieuw ingeschreven voor de volgende meting:
   Behoud premie tot de voorziene einddatum en men kan deelnemen aan de volgende meting na de overheveling en bij niet slagen nog eenmaal herkansen. Bij slagen na de overheveling behoudt men de premie voor dezelfde duur als deze federaal zou toegekend geweest zijn.
  3. Men is geslaagd vóór de overheveling en dus titularis van de premie op datum overheveling en schrijft zich in na de overheveling:
   Behoud premie die men had op datum van de overheveling tot de voorziene einddatum maar men kan niet meer deelnemen aan de volgende opleiding en meting na de overheveling. De inschrijving is dus zonder voorwerp.
  4. Men is ingeschreven vóór de overheveling maar de opleiding werd om een of andere reden nog niet georganiseerd:
   Als de opleiding effectief georganiseerd wordt, kan men deelnemen na de overheveling en nog eenmaal herkansen.
  5. Men is ingeschreven vóór de overheveling maar de opleiding werd nog niet georganiseerd en zal ook niet meer georganiseerd worden:
   Men kan zich na de overheveling niet meer inschrijven voor een nieuwe opleiding.
  6. Men is niet geslaagd vóór de overheveling maar ook vóór de overheveling opnieuw ingeschreven voor een nieuwe opleiding maar deze werd nog niet georganiseerd:
   Men krijgt geen premie op datum van overheveling maar men kan deelnemen na de overheveling als de opleiding effectief georganiseerd wordt en bij niet slagen kan men eenmaal herkansen. Bij slagen na de overheveling behoudt men de premie voor dezelfde duur als deze federaal zou toegekend geweest zijn.
  7. Men is niet geslaagd vóór de overheveling en ook niet opnieuw ingeschreven vóór de overheveling:
   Men kan zich na de overheveling inschrijven en eenmaal deelnemen. Geen herkansing bij niet slagen. Bij slagen behoudt men de premie voor dezelfde duur als deze federaal zou toegekend geweest zijn.

   

  Schematische voorstelling: gevolgen van inschrijving voor een competentiemeting

  (laatste update: 09/01/2012)

  naar boven