chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Interpretatie VPS: samenloop deeltijdse prestaties en ziekte

  Interpretatie bij art. x 22 en art. X 26

  Vraag:

  Wat gebeurt er wanneer een ambtenaar die verlof voor deeltijdse prestaties heeft deeltijds mag hervatten wegens ziekte? Kunnen de stelsels verlof voor deeltijdse prestaties en deeltijdse prestaties wegens ziekte gecumuleerd worden?

  Antwoord:

  Wanneer ziekte samenvalt met verlof voor deeltijdse prestaties, dan loopt het verlof voor deeltijdse prestaties door.
  Dit betekent dat:
  1. men enkel loon kan ontvangen voor het normale prestatieregime;
  2. er geen aanrekening is op het ziektecontingent voor het gedeelte prestaties tijdens deeltijdse prestaties wegens ziekte;
  3. er wel aanrekening is op het ziektecontingent voor het gedeelte afwezigheid tijdens een periode van deeltijdse prestaties wegens ziekte die niet gedekt wordt door de afwezigheid wegens verlof voor deeltijdse prestaties

  Motivering:

  Krachtens artikel X 26 § 1 maakt het ziekteverlof geen einde aan het stelsel verlof voor deeltijdse prestaties. Indien de ambtenaar ziek wordt tijdens een verlof voor deeltijdse prestaties, wordt dit verlof niet omgezet in ziekteverlof. Deeltijds werken wegens ziekte impliceert steeds een prestatieregime van minstens 50 %.

  Indien betrokkene verlof voor deeltijdse prestaties geniet voor 50 %, dan is het niet zinvol dat de arts deeltijds werken wegens ziekte aan 50 % voorschrijft. Het personeelslid dient immers volgens zijn verlofstelsel verlof voor deeltijdse prestaties toch maar halftijds te werken. Ziekteverlof aanvragen is in dergelijke situatie niet nodig en er is ook geen aanrekening op het ziektecontingent.

  Indien betrokkene meer dan 50 % en minder dan 100 % presteert in een stelsel verlof voor deeltijdse prestaties, en hij kan volgens de behandelend arts slechts voor 50 % deeltijds werken wegens ziekte, dan is het resterende gedeelte ziekteverlof en verlof voor deeltijdse prestaties. Er is dan slechts aanrekening op het ziektecontingent voor het resterende gedeelte dat als ziekteverlof wordt beschouwd.

  Voorbeeld 1

  Verlof voor deeltijdse prestaties bedraagt 50 %
  dan: 50 % verlof voor deeltijdse prestaties en 50 % werken: 50 % loon

  Betrokkene wordt ziek
  dan: 50 % verlof voor deeltijdse prestaties en 50 % ziekteverlof: 50 % loon en 50 % aanrekening op het ziektecontingent

  Betrokkene kan deeltijds hervatten wegens ziekte aan 50 %
  dan: hij dient te hervatten aan 50 % in zijn stelsel verlof voor deeltijdse prestaties: 50 % loon en geen aanrekening op het ziektecontingent

  Voorbeeld 2

  Verlof voor deeltijdse prestaties met een prestatieregime aan 80 %
  dan: 20 % verlof voor deeltijdse prestaties en 80 % werken: 80 % loon (+ eventuele salarisbonus)

  Betrokkene wordt ziek
  dan: 20 % verlof voor deeltijdse prestaties en 80 % ziekteverlof: 80% loon (+ eventuele salarisbonus) en 80 % aanrekening op het ziektecontingent

  Betrokkene kan deeltijds hervatten wegens ziekte aan 50 %
  dan: 20 % verlof voor deeltijdse prestaties, 30 % ziekteverlof en 50 % deeltijds werken wegens ziekte: 80 % loon (+ eventuele salarisbonus) en 30 % aanrekening op het ziektecontingent

  De afwezigheid tijdens een periode van deeltijdse prestaties wegens ziekte wordt beschouwd als ziekteverlof en de aanrekening op het ziektecontingent gebeurt pro rata (art. X 22 § 2). In voorbeeld 2 bedraagt de afwezigheid wegens ziekte 30 %.

  Hierbij dient opgemerkt dat het model van arbeidsreglement voorziet dat een personeelslid een aangevraagd, respectievelijk begonnen verlofstelsel enkel kan opzeggen om echt dwingende redenen en na overleg met de lijnmanager. De opzeggingstermijn is één maand, tenzij met de lijnmanager een kortere termijn wordt overeengekomen.

  naar boven