chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Interpretatie VPS: definitieve arbeidsongeschiktheid

  Interpretatie bij art. x 20

  Vraag:

  Als er geen uitspraak is tot definitieve arbeidsongeschiktheid en de 666 dagen zijn overschreden, hoe ver kan dit gaan? Wat wordt bedoeld met terugval na 12 maanden op 60%?

  Antwoord:

  Als er geen uitspraak is tot definitieve arbeidsongeschiktheid, blijft de betrokken ambtenaar in principe gewoon in dienst. Voor de ambtenaar die 60 jaar is geworden, worden de dagen afwezigheid wegens ziekte wel aangerekend op het contingent van 222 werkdagen, dat na uitputting leidt tot ambtshalve opruststelling.

  De "terugval na 12 maanden op 60%" slaat op het bedrag van de invaliditeitsuitkering ten behoeve van contractuele personeelsleden (voor contractuelen bestaat er geen systeem van aanrekening op de ziektecontingenten van 666 en 222 werkdagen) vanaf het tweede jaar arbeidsongeschiktheid (art. 93, vijfde lid Ziektewet van 9 augustus 1963 en art. 213 K.B. 3 juli 1996).

  De bedragen worden per 1 augustus 2005 vastgesteld aan de hand van volgende percentages: 65% (dus niet langer 60%) van het gederfde loon met personen ten laste, 50% voor alleenstaanden zonder personen ten laste en 40% voor samenwonenden zonder personen ten laste. Hierop gelden evenwel nog minimum- en maximumgrenzen.

  naar boven