chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Interpretatie VPS: drie maanden prestaties

  Interpretatie bij art. IV 1 § 1

  Vraag:

  Elk personeelslid dat in de loop van een kalenderjaar minstens drie maanden prestaties heeft geleverd, wordt met betrekking tot deze prestaties geëvalueerd. 

  Hoe moeten die drie maanden prestaties geïnterpreteerd  worden?

   

  Antwoord:

  Men moet minstens 479 uur effectie gepresteerd hebben om te kunnen overgaan tot eenjaarlijkse evaluatie.

  Motivering:

  Voor de berekening van deze drie maanden prestaties komen alleen de effectief geleverde prestaties in aanmerking.
  Een maand prestaties komt gemiddeld genomen overeen met 21 werkdagen, dus drie maanden prestaties komen overeen met 63 werkdagen gepresteerd aan 7u36.

  Bij deeltijdse prestaties moet het over evenveel prestaties gaan opdat de lijnmanager zich een duidelijk beeld kan vormen over het functioneren van het personeelslid.

  Bijgevolg kan men voor alle situaties (zowel voltijdse als deeltijdse prestaties) stellen dat men minstens 479 uur (63*7,6) effectief moet gepresteerd hebben om te kunnen overgaan tot een jaarlijkse evaluatie.

  Afwezigheden komen niet in aanmerking, ook al zijn ze gelijkgesteld met dienstactiviteit (jaarlijks verlof en feestdagen worden niet gerekend als prestaties).

   

  (advies van 8 december 2016 van het Juridisch Kenniscentrum)