chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Interpretatie VPS: verrekening van periodes van gecontigenteerd verlof

  Interpretatie bij art. X 62 en art. X 86

  Vraag:

  Hoe gebeurt de verrekening van periodes van gecontingenteerd verlof (in het VPS van 13 januari 2006 ‘onbetaald verlof’ genoemd), die werden opgenomen volgens de oude rechtspositieregelingen?

  Antwoord:

  De overgangsbepaling van artikel X 86 stelt dat de periode van onbetaald verlof van 5 jaar, vermeld in artikel X 62, §1, 2°, wordt verminderd met de gelijkaardige periodes van onbetaald verlof die de ambtenaar verkreeg krachtens de rechtspositie waaronder hij vóór de inwerkingtreding van het raamstatuut ressorteerde.

  Dit impliceert dat de ‘tellers’ niet zomaar op nul gezet worden, maar dat de periodes van gecontingenteerd verlof die werden opgenomen vóór de inwerkingtreding van het VPS van 13 januari 2006 dienen te worden afgetrokken van het globaal contingent van 5 jaar onbetaald verlof dat overeenkomstig het VPS van 13 januari 2006 in een loopbaan wordt voorzien.

  Hierbij is het de bedoeling dat slechts de periodes van gecontingenteerd verlof die in de oude rechtspositieregeling als onderdeel van het vijfjarig contingent werden opgenomen (dus niet deze bovenop het 5-jarig contingent), worden in mindering gebracht van het globaal contingent van 5 jaar voorzien in het VPS van 13 januari 2006.

  Dit impliceert derhalve dat de periodes opgenomen onder de vorm van:
  - verlof voor stage of proefperiode;
  - ouderschapsverlof (dat niet in de vorm van loopbaanonderbreking werd opgenomen);
  - verlof om verkiezingen voor te bereiden (1 maand per verkiezing);
  niet in mindering hoeven gebracht van het contingent van 5 jaar onbetaald verlof dat in het VPS van 13 januari 2006 wordt voorzien.

  naar boven