chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Interpretatie VPS: wat met het vroegere gecontingenteerd verlof voor stage of proefperiode?

  Interpretatie bij art. X 62

  Vraag:

  In het huidige VPS van 13 januari 2006 wordt het gecontingenteerd verlof voor stage of proefperiode niet langer uitdrukkelijk opgenomen. Quid?

  Antwoord:

  Het vroegere gecontingenteerd verlof voor stage of proefperiode wordt niet langer uitdrukkelijk opgenomen in het VPS van 13 januari 2006, maar valt voortaan onder het contingent van 5 jaar 'onbetaald verlof' (art. X 62 VPS 13 januari 2006).

  Vergelijkend schema:

  VPS 15 juli 2002 / Stambesluit VOI / PSWI VPS 13 januari 2006
  Het verlof voor een stage of proefperiode:
  Is een recht dat bovenop het contingent van 5 jaar (volledig als gunst) kan aangevraagd worden Is ondergebracht onder het contingent van 5 jaar (waarvan naar keuze, al dan niet tezelfdertijd, 1 jaar op te nemen als recht en 1 jaar als dienstactiviteit)
  Is a rato van de duur van de stage/proefperiode Volledig contingent is fractioneerbaar in maanden
  Is een eenmalig contingent

  Is niet noodzakelijk eenmalig
  (door voornoemde keuzemogelijkheid en de fractioneerbaarheid in maanden)

   Motivering:

  Zoals beschreven in de toelichting bij artikel X 62, §1, 2°, van het VPS van 13 januari 2006 is dit een deregulerende constructie die beoogt de bestaande mogelijkheden aan verlof uit de vroegere rechtsposities, onder de benaming gecontingenteerd verlof, te handhaven, zonder te vervallen in een precieze opsomming van de redenen waarvoor dit verlof dient.

  naar boven