chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Interpretatie VPS: wat met het vroegere gecontingenteerd verlof ter voorbereiding van een verkiezing?

  Interpretatie bij art. X 62 en art. X 63

  Vraag:

  In het huidige VPS van 13 januari 2006 wordt het vroegere gecontingenteerd verlof om een verkiezing voor te bereiden (1 maand per verkiezing, gunst) niet langer uitdrukkelijk opgenomen. Quid?

  Antwoord:

  Het vroegere gecontingenteerd verlof om een verkiezing voor te bereiden (1 maand per verkiezing, gunst) wordt niet langer uitdrukkelijk opgenomen in het VPS van 13 januari 2006, maar valt voortaan onder het contingent van 5 jaar 'onbetaald verlof' (art. X 62 VPS 13 januari 2006).

  Dit impliceert dat dit onbetaald verlof, naar inzicht van de ambtenaar, al dan niet tezelfdertijd kan opgenomen worden als een recht 1 jaar (4 jaar een gunst) en als dienstactiviteit 1 jaar (4 jaar non-activiteit). Dit vijfjarig contingent is volledig fractioneerbaar in maanden (i.p.v. voorheen slechts gedurende 1 jaar en de rest in schijven van 1 jaar).

  Dit betekent bijgevolg ook dat de begrenzing van 1 maand per verkiezing bijgevolg niet meer geldt voor ambtenaren.

  Dit is wél zo voor contractuele personeelsleden (cf. art. X 63 VPS 13 januari 2006): deze beschikken niet over een globaal contingent van 5 jaar onbetaald verlof, maar hebben wel recht op onbetaald verlof van 1 maand per verkiezing (hiermee worden bedoeld: wetgevende, provinciale, Europese en gemeentelijke verkiezingen en rechtstreekse verkiezingen voor OCMW-raden).

  Motivering:

  Zoals beschreven in de toelichting bij artikel X 62, §1, 2°, van het VPS van 13 januari 2006 is dit een deregulerende constructie die beoogt de bestaande mogelijkheden aan verlof uit de vroegere rechtsposities, onder de benaming gecontingenteerd verlof, te handhaven, zonder te vervallen in een precieze opsomming van de redenen waarvoor dit verlof dient.

  naar boven