chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Interpretatie VPS: gehoorzaamheidsplicht personeelsleden

  Interpretatie bij art. II 1 §1

  Vraag:

  Mag men als personeelslid van de Vlaamse overheid een opdracht weigeren?

  Antwoord:

  Een loyale ambtsuitoefening impliceert o.m. dat personeelsleden gehoorzaam zijn. Enkel een onwettig bevel mag men niet uitvoeren.

  Motivering:

  Artikel II 1, §1. VPS bepaalt “Het personeelslid oefent zijn functie op een loyale en correcte wijze uit onder het gezag van zijn lijnmanager en/of functionele chef.”

  Besturen zijn hiërarchisch gestructureerd zodat een personeelslid handelt onder het toezicht van zijn hiërarchische overste en de verplichting heeft om bevelen van zijn chef op te volgen. De chef kan binnen het raam van het hiërarchisch toezicht bevelen en richtlijnen geven, beslissingen wijzigen of zich zelfs in de plaats stellen.
  Een personeelslid, als ondergeschikte, komt het niet toe de doelmatigheid of de opportuniteit van een bevel te beoordelen.
  De weigering van een ambtenaar om de hem wettig gegeven opdrachten uit te voeren kan dan ook aanleiding geven tot tuchtmaatregelen.

  Daarnaast is het personeelslid echter ook gehouden tot een legaliteitsplicht wat het respect voor het recht betekent. Wanneer het personeelslid een onwettig bevel krijgt rijst er bijgevolg een conflict tussen de legaliteitsplicht enerzijds en de gehoorzaamheidsplicht anderzijds.
  Het is in dit verband dat de uitzondering uit de deontologische code (van 6 juli 2011) moet gesitueerd worden : een opdracht die indruist tegen een hogere rechtsorde, de mensenrechten of strafrechtelijke bepalingen mag men niet uitvoeren.

  (afgeleid uit de rechtspraak van de Raad van State).

  (laatste update: 10/11/2011)

  naar boven