chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Interpretatie VPS: kabinetsverlof na moederschapsrust

  Interpretatie bij art. X 47

  Vraag:

  Een ambtenaar is tewerkgesteld op het kabinet van een Vlaams minister en zal in moederschapsrust zijn op het ogenblik dat er een einde komt aan haar aanwijzing. Kan zij het kabinetsverlof waarop zij recht heeft krachtens artikel X 47 nog opnemen na haar moederschapsrust. 

  Antwoord:

  Ja

  Motivering:

  Alhoewel het kabinetsverlof eigenlijk onmiddellijk na de detachering dient te worden opgenomen vooraleer men terugkeert naar de diensten van de Vlaamse overheid, is het aanvaardbaar dat in voorliggend geval dit verlof pas wordt opgenomen op het einde van de moederschapsrust. Enerzijds werden er immers effectief prestaties verricht op het kabinet die recht geven op dit kabinetsverlof en anderzijds zou het niet toekennen van dit verlof een indirecte discriminatie vormen tussen mannen en vrouwen, hetgeen in strijd is met Europese bepalingen (onder meer de richtlijn 76/207). Het kabinetsverlof dient dan wel onmiddellijk aansluitend op de moederschapsrust te worden opgenomen.

  naar boven