chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Interpretatie VPS: loopbaanonderbreking en moederschapsrust

  Interpretatie bij art. X 13 en art. X 31bis §2

  Vraag:

  Kan de loopbaanonderbreking worden ingetrokken tijdens de moederschapsrust?

  Antwoord:

  Ja, voor zover de lijnmanager akkoord gaat.

  Motivering:

  Algemeen principe

  In principe maakt moederschapsrust geen einde aan de loopbaanonderbreking (art. X 31bis § 2). Loopbaanonderbrekingen kunnen niet worden geschorst door moederschapsrust.

  In principe kunnen verloven slechts worden opgezegd om echt dwingende redenen, in overleg met de lijnmanager. Voor zover de lijnmanager instemt met de opzegging kan de loopbaanonderbreking worden beëindigd, met inachtname van een opzeggingstermijn die in het arbeidsreglement wordt bepaald.

  Specificering

  Het recht op moederschapsuitkeringen wordt tijdens de periode van loopbaanonderbreking opgeschort.

  Het personeelslid dat de loopbaanonderbreking geniet, wordt m.a.w. zowel voor de periode van 6 weken vóór als voor de periode van 9 weken ná de bevalling, vergoed via de forfaitaire onderbrekingsuitkering van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening.

  Het personeelslid kan pas vanaf de eerste dag na de stopzetting van de loopbaanonderbreking, voor het nog resterende gedeelte van de moederschapsrust, op een salaris (statutair personeelslid) of een moederschapsuitkering (contractueel personeelslid) aanspraak maken.

  Als een personeelslid gedurende de 6 weken voor de bevalling loopbaanonderbreking genoot, komen de dagen waarop binnen deze 6 weken loopbanonderbreking werd genomen, niet in aanmerking voor de verlenging van het verplicht postnataal verlof van 9 weken.

  naar boven