Interpretatie VPS: aanvang loopbaanonderbreking

Interpretatie bij art. X 28

Vraag:

Moet loopbaanonderbreking (algemeen stelsel/thematische verloven) starten op de eerste dag van de maand?

Antwoord:

Nee, tenzij de lijnmanager anders bepaalt.

Motivering:

Juridisch gezien hoeft de loopbaanonderbreking niet te starten op de eerste dag van de maand. Ze moet wel opgenomen worden in volle maanden, maar loopt van datum tot datum. Bijvoorbeeld van 15/06/08 tot 14/09/08.

Een lijnmanager kan voor zijn entiteit wel bepalen dat de loopbaanonderbreking moet ingaan op de eerste dag van de maand en dat van deze regel kan worden afweken mits men het akkoord van de lijnmanager heeft.

De aanvraagtermijnen voor verloven dienen in het arbeidsreglement van de entiteit (in tegenstelling tot de opzeggingstermijnen) niet opgenomen te worden. Deze regeling kan dus opgenomen worden in een intern document.

naar boven