chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Interpretatie VPS: moederschapsrust bij miskraam

  Interpretatie bij art. X 13

  Vraag:

  De bepaling dat de moederschapsrust niet geldt voor een miskraam vóór de 181ste dag van de zwangerschap wordt geschrapt. Vanaf wanneer heeft men dan recht op moederschapsrust? Kan men moederschapsrust krijgen voor een miskraam op 3 maanden? Heeft men in die situatie recht op kraamgeld?

  Antwoord:

  Het doktersattest beslist of het gaat om een bevalling of niet, en dus om moederschapsrust of niet. Kraamgeld kan toegekend worden indien het kind levenloos geboren wordt na een zwangerschap van tenminste 6 maanden.

  Motivering:

  De moederschapsrust wordt toegekend (zowel voor statutairen als contractuelen) op basis van de Arbeidswet van 16.03.1971 (art. 39 e.v.). De Arbeidswet omvat geen definitie voor het begrip "miskraam". Volgens de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg is bijgevolg het doktersattest beslissend om te weten of het over moederschapsrust gaat of niet.

  Kraamgeld wordt verleend op voorwaarde dat het een kind betreft waarvoor een akte van aangifte van een levenloos kind wordt opgesteld door de ambtenaar van de burgerlijke stand (art. 73bis van de wet van 19 december 1939). Wanneer een kind levenloos geboren wordt, zal de ambtenaar van de burgerlijke stand een akte van aangifte van een levenloos kind moeten opstellen in de zin van art. 80bis BW indien deze geboorte heeft plaatsgevonden meer dan 6 maanden na de verwekking van het kind.

  naar boven