chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Interpretatie VPS: geen verlies werkdag omstandigheidsverlof als begrafenis op een zaterdag valt

  Interpretatie bij art. X 61 6°

  Vraag:

  Ten gevolge het overlijden van een bloed- of aanverwant in de tweede graad heeft een personeelslid recht op 1 werkdag omstandigheidverlof. Verliest het personeelslid deze dag als de begrafenis, crematie of bijzetting op een zaterdag valt? 

  Antwoord:

  Nee

  Motivering:

  Omdat het VPS dit niet expliciet bepaalt, moet het personeelslid zijn werkdag omstandigheidsverlof naar aanleiding van het overlijden van een bloed- of aanverwant in de tweede graad niet verplicht op de dag van de plechtigheid (bvb. begrafenis, crematie, bijzetting) opnemen. Het personeelslid verliest bijgevolg zijn werkdag omstandigheidsverlof niet wanneer de plechtigheid met een niet werkdag (bvb. zaterdag) samenvalt.

  Het personeelslid moet zijn werkdag onmiddellijk of zo dicht mogelijk aansluitend bij het overlijden opnemen. De interpretatie van het begrip "onmiddellijk of zo dicht mogelijk aansluitend" behoort tot de discretionaire bevoegdheid van de lijnmanager.

  (laatste update: 25/01/2011)