chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Interpretatie VPS: omstandigheidsverlof en deeltijds werken

  Interpretatie bij art. X 25 en art. X 61

  Vraag:

  Wordt het aantal dagen omstandigheidsverlof aangepast bij deeltijdse prestaties?

  Antwoord:

  Neen

  Motivering:

  Het personeelslid heeft al naargelang de omstandigheid recht op een bepaald aantal werkdagen aansluitend op de gebeurtenis tijdens dewelke omstandigheidsverlof kan genomen worden.

  Indien het personeelslid bv. halftijds werkt (elke dag een halve dag) en indien er zich bv. een gebeurtenis voordoet die recht geeft op 4 werkdagen omstandigheidsverlof, dan heeft het personeelslid recht op 4 werkdagen omstandigheidsverlof tijdens dewelke hij normalerwijze halftijdse prestaties levert.

  (laatste update: 07/10/2011)

  naar boven