chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Interpretatie VPS: omstandigheidsverlof bij doodgeboren kind

  Interpretatie bij art. X 61 2°

  Vraag:

  Indien het kind doodgeboren wordt, kan er dan naast de tien dagen omstandigheidsverlof voor bevalling van de echtgenote ook vier dagen omstandigheidsverlof voor overlijden van een bloedverwant toegekend worden? 

  Antwoord:

  Neen. Er wordt in dergelijk geval alleen omstandigheidsverlof toegekend omwille van de bevalling van de echtgenote of partner. Of het effectief gaat om een bevalling, dient uit het doktersattest te blijken. De arts zal, onder meer op basis van de duur van de zwangerschap, beslissen of het gaat om een bevalling (dan wel om bv. een miskraam).

  Motivering:

  Eenzelfde gebeurtenis kan geen aanleiding geven tot cumulatie van meerdere omstandigheidsverloven.
  Het omstandigheidsverlof is in eerste instantie bedoeld om bijstand te verlenen aan de partner die bevalt, alsook om administratieve formaliteiten te vervullen. De administratieve last is dezelfde bij aangifte van een doodgeboren kind als bij aangifte van een levend kind. Voor zover de zwangerschap minstens zes maanden geduurd heeft, dient er een akte van doodgeboren kind opgemaakt te worden (art. 80 bis Burgerlijk Wetboek).

  naar boven