chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Interpretatie VPS: opnemen van onbetaald verlof ter voorbereiding van een verkiezing

  Interpretatie bij art. X 62

  Vraag:

  Moet je onbetaald verlof ter voorbereiding van een verkiezing juist voor de verkiezingen opnemen of heeft men daar vrijheid in?

  Antwoord:

  Wat betreft de nadere regelen inzake het opnemen, de aanvraag, opzegtermijnen en de procedure voor de verschillende verlofstelsels: deze dienen vastgesteld te worden door de hoogste ambtenaren (lijnmanager) van het departement, IVA of EVA (de juiste toewijzing van bevoegdheden wordt via delegatie geregeld wat betreft de managementsvrijheden) en/of in de arbeidsreglementen.

  De verlofaanvraag en het uitwerken van nadere algemene regelen hieromtrent, behoort in ieder geval tot de verantwoordelijkheid van de lijnmanager.

  Tot deze nadere regelen door de lijnmanager zijn vastgesteld, dient dan ook geval per geval met de lijnmanager afgesproken hoe en vanaf wanneer het verlof kan worden opgenomen.

  naar boven