chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Interpretatie VPS: 1 jaar onbetaald verlof voor contractuelen

  Interpretatie bij art. X 63 2°

  Vraag:

  Kan een contractueel personeelslid krachtens artikel X 63, 2° gebruik maken van het contingent van 1 jaar onbetaald verlof om een stage te doorlopen bij een andere werkgever, als dit personeelslid in toepassing van de oude rechtspositieregeling (VPS 15.07.2002, stambesluit VOI of PSWI) reeds gebruik gemaakt heeft van het eenmalig contingent tijdens de loopbaan a rato van de duur om een stage of proefperiode te doorlopen?

  Antwoord:

  Ja

  Motivering:

  De bepalingen van de oude rechtspositieregelingen zijn opgeheven, en het VPS van 13.01.2006 kent aan alle contractuele personeelsleden het recht toe op maximum één jaar onbetaald verlof (ook aan te wenden voor andere doeleinden dan het doorlopen van een stage of proeftijd), zonder dat bij wijze van overgangsmaatregel in enige uitzondering werd voorzien.
  De overgangsregeling van artikel X 86 slaat enkel op het contingent van 5 jaar, en geldt enkel voor ambtenaren.

  naar boven