chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Interpretatie VPS: opname 20 dagen onbetaald verlof in continudiensten

  Interpretatie bij art. X 62 §1 1° 

  Vraag:

  Hoe worden de 20 werkdagen onbetaald verlof opgenomen in de continudiensten?

  Antwoord:

  Voor de personeelsleden tewerkgesteld in continudienst gebeurt de opname van het contingent van 20 werkdagen in uren.

  Voorbeeld

  Een personeelslid tewerkgesteld in continudienst met shiften van 10u heeft recht op 20 dagen onbetaald verlof aan 7u36, nl. 152 uren. Ingevolge zijn arbeidsregime van 10 uur per shift komt dat neer op 15,5 dagen onbetaald verlof. (15,2 dagen af te ronden naar boven). Het onbetaald verlof kan worden opgenomen, hetzij naar rato van 10 uur (volledige shift), hetzij naar rato van 5 uur (halve shift). Indien hij het onbetaald verlof opneemt in halve shiften, heeft hij recht op 31 halve dagen per jaar.

  Motivering:

  Voor de continudiensten betreft het onbetaald verlof een contingent aan uren, op te nemen in hetzij een volledige shift, hetzij een halve shift.

  naar boven