chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Interpretatie VPS: contingent onbetaald verlof: ambtenaar versus contractueel

  Interpretatie bij art. X 62 

  Vraag:

  Heeft een ambtenaar die tijdens zijn voorgaande tewerkstelling bij de diensten van de Vlaamse overheid als contractueel personeelslid reeds gebruikt maakte van een contingent onbetaald verlof van 1 jaar nog recht op het volledige contingent van 5 jaar onbetaald verlof als ambtenaar?

  Antwoord:

  Ja

  Motivering:

  Krachtens artikel X 62 is het onbetaald verlof van 5 jaar een contingent dat kan opgenomen worden tijdens "de loopbaan". De woorden "de loopbaan" moeten hier geïnterpreteerd worden als "de loopbaan als ambtenaar".

  Zowel artikel X 62 (voor de ambtenaren) als artikel X 63 (voor de contractuele personeelsleden) bepalen immers dat het personeelslid recht heeft op 1 jaar onbetaald verlof, zonder dat artikel X 62 uitdrukkelijk bepaalt dat dit recht niet meer geldt indien men er reeds gebruik van heeft gemaakt als contractueel personeelslid.

  Inzake de loopbaanonderbreking daarentegen bepaalt artikel X 28 wel uitdrukkelijk dat de maximumduur voor voltijdse en deeltijdse loopbaanonderbreking verminderd wordt met de duur van de voltijdse respectievelijk deeltijdse loopbaanonderbrekingen die de ambtenaar heeft genoten in om het even welke hoedanigheid bij dezelfde of een andere werkgever.

  naar boven