chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Interpretatie VPS: start opvangverlof

  Interpretatie bij art. X 16

  Vraag:

  Wanneer mag het opvangverlof naar aanleiding van een adoptie effectief ingaan? Is dit de datum van opname van het kind in het gezin of de datum waarop het kind in het land van herkomst wordt opgehaald?

  Antwoord:

  In principe is het opvangverlof bedoeld voor de periode na aankomst van het kind in België. Voor de afreis naar het buitenland waarbij effectief ook het kind wordt opgehaald, zou men echter reeds beroep kunnen doen op (een deel van) het opvangverlof. Men kan immers argumenteren dat de opname van het kind in het gezin reeds begint in het land van herkomst.

  Motivering:

  Het VPS vermeldt niet expliciet wanneer het opvangverlof dient opgenomen te worden. Het opvangverlof heeft tot doel om de opname van het kind in het gezin te vergemakkelijken. In principe is het opvangverlof bedoeld voor de periode na aankomst van het kind in België.

  Ook de nieuwe regeling inzake adoptieverlof in de privé-sector stelt immers dat het verlof slechts een aanvang kan nemen na de inschrijving van het kind als deel uitmakend van het gezin van de werknemer in het bevolkingsregister of in het vreemdelingenregister van de gemeente waar hij zijn verblijfplaats heeft. In de privé-sector kan het adoptieverlof
  dus slechts een aanvang nemen na aankomst van het kind.

  Voor de adoptie van een kind van buitenlandse herkomst zijn soms meerdere voorafgaandelijke buitenlandse afreizen noodzakelijk. Voor een afreis naar het buitenland om voorafgaandelijke administratieve formaliteiten te vervullen kan zeker geen opvangverlof toegekend worden. In dergelijk geval dient beroep gedaan te worden op het jaarlijks vakantieverlof of op de twintig dagen gecontingenteerd verlof.

  Voor de afreis naar het buitenland waarbij effectief ook het kind wordt opgehaald, dient men in eerste instantie beroep te doen op het jaarlijks vakantieverlof of op gecontingenteerd verlof. Indien dit echter uitgeput of niet mogelijk is, zou men reeds beroep kunnen doen op (een deel van) het opvangverlof. Men kan immers argumenteren dat de opname van het kind in het gezin reeds begint in het land van herkomst. In dergelijk geval dient dan wel een bewijs geleverd te worden door een erkende adoptie-organisatie waarbij vermeld wordt vanaf welke datum het kind in het gezin wordt opgenomen. Het opvangverlof kan niet gefractioneerd opgenomen worden: indien men dus reeds start met het opvangverlof terwijl men in het buitenland is, loopt het verder door na aankomst in België.

  Indien er niet via een adoptie-organisatie wordt geadopteerd, kan men een bewijs van opname van het kind in het gezin slechts leveren na inschrijving van het kind in het bevolkings- of vreemdelingenregister.

  In elk geval behoort het tot de appreciatiebevoegdheid van de lijnmanager om te oordelen of er geen oneigenlijk gebruik gemaakt wordt van het opvangverlof. Het is bv. niet de bedoeling het opvangverlof te gebruiken om de adoptiereis te verlengen met een toeristisch verblijf.

  naar boven