chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Interpretatie VPS: opvangverlof kind met handicap

  Interpretatie bij art. X 16

  Vraag:

  Kan er, indien na afloop van het opvangverlof blijkt dat het geadopteerde kind een handicap heeft en dat er bijgevolg eigenlijk recht was op een dubbele termijn, opnieuw opvangverlof toegestaan worden?

  Antwoord:

  Ja

  Motivering:

  Strikt genomen dient het opvangverlof in een aaneensluitende periode opgenomen te worden. Anderzijds is het zo dat indien de handicap eerder aan het licht was gekomen, betrokkene een dubbele duurtijd opvangverlof had kunnen opnemen
  Hoewel het opvangverlof in principe niet fractioneerbaar is, is het verantwoord om in deze uitzonderlijke situatie een tweede maal opvangverlof toe te staan, mits een bewijs voorgelegd wordt van verhoogde kinderbijslag.
  De termijn van het opvangverlof bedraagt dan zes of vier weken naargelang het kind op het moment van de aanvraag voor de verdubbeling de leeftijd van drie jaar nog niet heeft bereikt of reeds bereikt heeft.

  naar boven