chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Interpretatie VPS: politiek verlof en meldingsplicht

  Interpretatie bij art. X 64 e.v.

  Vraag:

  Dient een personeelslid dat een politiek mandaat opneemt hiervan zijn werkgever in kennis te stellen?

  Antwoord:

  Indien het een politiek mandaat betreft waaraan politiek verlof van ambtswege gekoppeld is, dient hij hiervan zijn werkgever onmiddellijk op de hoogte te brengen. Indien het een politiek mandaat betreft waarvoor enkel dienstvrijstelling of facultatief politiek verlof kan genomen worden, dient hij dit enkel mede te delen aan zijn werkgever, voor zover hij beroep wenst te doen op de dienstvrijstelling of het facultatief politiek verlof.

  Motivering:

  Indien het personeelslid een politiek mandaat opneemt waaraan politiek verlof van ambtswege is gekoppeld, treedt automatisch de wetgeving inzake politiek verlof in werking vanaf de datum van de opname van dit politiek mandaat. De werkgever dient dan ook dit verlof onmiddellijk te kunnen verrekenen in het salaris, aangezien het politiek verlof van ambtswege onbezoldigd is.

  naar boven