chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Interpretatie VPS: politiek verlof en bepalen van het inwonertal

  Interpretatie bij art. X 64 e.v.

  Vraag:

  Indien een personeelslid een politiek mandaat opneemt tijdens de legislatuur, dient dan voor de bepaling van het aantal dagen verlof waarop hij recht heeft rekening gehouden te worden met het inwonertal op datum van eedaflegging of op datum van verkiezing?

  Antwoord:

  Het inwonertal dat gehanteerd dient te worden, is hetzelfde als het inwonertal dat gehanteerd werd bij installatie van de gemeente- of OCMW-raad.

  Motivering:

  De toelichting bij de titel 11 over politiek verlof vermeldt dat het inwonertal bepaald wordt overeenkomstig de bepalingen van artikel 5 van de nieuwe gemeentewet.
  Krachtens artikel 5 van de nieuwe gemeentewet is het in aanmerking te nemen inwonertal het aantal personen dat ingeschreven is in het Rijksregister van de natuurlijke personen die op 1 januari van het jaar vóór dat van de volledige vernieuwing van de gemeenteraden hun hoofdverblijfplaats in de desbetreffende gemeente hadden. De minister van Binnenlandse Zaken maakt de bevolkingscijfers van de gemeenten van het Rijk ten laatste op 1 mei van het jaar waarin de volledige vernieuwing van de gemeenteraden plaatsvindt, bekend in het Belgisch Staatsblad.
  Het inwonertal voor de bepaling van het aantal dagen politiek verlof is dus dat wat gehanteerd wordt bij de installatie van de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn.

  Aangezien de gemeenteraadsverkiezingen plaatsvonden op 8 oktober 2006, dient momenteel rekening gehouden te worden met het bevolkingscijfer dat blijkt uit het Rijksregister van de natuurlijke personen op 1 januari 2006.
  In afwachting van de bekendmaking van de bevolkingscijfers door de minister van Binnenlandse Zaken werden de bevolkingscijfers per provincie en per gemeente op 1 januari 2006 door het Vlaamse Gewest gepubliceerd in het B.S. van 24.03.2006.

  naar boven