chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Interpretatie VPS: politiek verlof districtscollege

  Interpretatie bij art. X 67

  Vraag:

  Hoe wordt de duurtijd berekend van het politiek verlof van ambtswege van de voorzitter van het districtscollege?

  Antwoord:

  De duurtijd van het politiek verlof van ambtswege van de voorzitter van het districtscollege van een district van de Stad Antwerpen bedraagt momenteel de helft van de duurtijd van het politiek verlof van ambtswege dat aan een burgemeester van een gemeente met hetzelfde aantal inwoners zou toegekend worden.

  Motivering:

  In artikel X 67, 1°, tweede lid VPS werd het politiek verlof van ambtswege voor de voorzitter van een districtscollege ingevoerd. De duur van het politiek verlof van ambtswege wordt beperkt tot het percentage van de vergoeding van de burgemeester die zij ontvangen.

  Krachtens artikel 8 van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 januari 2007 houdende het statuut van de lokale en provinciale mandataris bedraagt de wedde van de voorzitters van het districtscollege minimum 10% en maximum 50% van de wedde die aan de burgemeester van een gemeente waarvan het bevolkingsaantal overeenstemt met dat van het district wordt toegekend. Krachtens artikel 10 van voormeld besluit bepaalt de gemeenteraad het bedrag van de wedde van de leden en de voorzitter van het districtscollege binnen de minimum- en maximumgrenzen, waarbij hij rekening houdt met de reële omvang van de bevoegdheden die aan de districten worden toegewezen.

  Uit het gemeenteraadsbesluit van 12 maart 2007 van de Stad Antwerpen blijkt dat de gemeenteraad het bedrag van de wedden van de voorzitters van de districtscolleges heeft vastgesteld op 50 % van de wedden van burgemeesters uit gemeenten met een inwonerstal dat overeenstemt met dat van een district. Het bedrag van de wedden van de leden van de districtscolleges van de districten werd bij hetzelfde gemeenteraadsbesluit vastgesteld op 50 % van de wedden van schepenen uit gemeenten met een inwonerstal dat overeenstemt met dat van een district.

  Het inwonertal dat gehanteerd wordt bij de installatie van de districtsraden (bevolkingscijfers per provincie en per gemeente op 1 januari 2006) werd gepubliceerd in het B.S. van 24 maart 2006. Daaruit blijkt dat de districten Antwerpen en Deurne meer dan 50.000 inwoners tellen, de districten Berchem, Borgerhout, Hoboken, Merksem en Wilrijk tussen de 30.001 en 50.000 inwoners tellen, het district Ekeren tussen de 20.001 en 30.000 inwoners telt en het district Bezali (Berendrecht, Zandvliet en Lillo) in de categorie tot 20.000 inwoners gesitueerd wordt.

  Voorbeeld:
  De duurtijd van het politiek verlof van ambtswege van de voorzitter van het districtscollege van het district Hoboken bedraagt een vierde van een voltijds ambt, nl. 50% van het ambtshalve politiek verlof van een burgemeester van een gemeente van 30.001 tot 50.000 inwoners (cfr. artikel X 67 1° tweede lid)

  Op aanvraag van de ambtenaar kan bovendien facultatief politiek verlof worden toegekend aan de voorzitter van het districtscollege van het district Hoboken voor maximaal de duur van een vierde van een voltijds ambt (artikel X 66 VPS).

  naar boven